Aanbesteding Verbreding A9 Amstelveen en boomverdwijntruc Meanderpark begonnen – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Verbreding A9 Amstelveen en boomverdwijntruc Meanderpark begonnen

Op woensdag 31 januari 2018 is de aanbesteding voor de verbreding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht gestart. Het is het grootste project dat Rijkswaterstaat nu uitvoert. Het is onderdeel van het weguitbreidingsprogramma Schiphol-Amsterdam-Almere. Bij het project wordt de rijkstrook met 1 strook per rijrichting verbreed (van 3 naar 4 baans) en komen er aanzienlijk meer geluidsschermen. Ook komt er een wisselbaan.

Toenmalig Minister Schulz van Verkeer en Waterstaat besliste vorig jaar maart al over het trace en de uit te voeren werkzaamheden. Ter hoogte van Amstelveen komt de snelweg verdiept te liggen. Amstelveen wordt nu nog in 2 gereten door het trace van de A9. Schulz beloofde de Amstelveners met de verdiepte ligging “minder geluidoverlast, en de drie kunstzinnige overkappingen brengen de gespleten stad weer mooi samen.”

Dat, moet onze redactie zo neutraal mogelijk opmerken, is ook een beetje wegenbouwfantasie want aangezien de weg aanzienlijk breder wordt, kun je met evenveel recht zeggen, dat de twee stukken stad verder van elkaar worden verwijderd. Bovendien wordt er volgens plan ook een flinke rij bomen verwijderd. Het gaat hierbij om het Meanderpark, waarvan Rijkswaterstaat in alle persberichten nog maar eens bevestigt dat dat van grote waarde is voor alle Amstelveners en dat het park nu “opnieuw wordt ingericht”.

Rijkswaterstaat laat in het persbericht van 31 januari weten dat het contract medio 2019 naar verwachting wordt gegund. Het contract heeft de vorm van DBFM, waarbij de aannemers niet alleen verantwoordelijk zijn voor de ontwerp bouw en financiering maar ook voor 14 jaar onderhoud aan de weg. Uiterlijk in 2026 maken de eerste auto’s gebruik van de vernieuwde A9.

De aanbesteding vindt plaats door middel van een concurrentiegerichte dialoog. Dit houdt in dat aannemers gedurende ongeveer 1 jaar intensief overleggen met Rijkswaterstaat over onder meer de slimste technische aanpak, het beperken van verkeershinder tijdens de uitvoering, de belangrijkste risico’s en de kansen in het project. Die risico’s zijn onder meer verzet van boze bewoners, die die bomen liever willen laten staan.

Bewoners hebben namelijk ook al sinds de publicatie van het project in maart door dat ze verder niet gevraagd wordt of ze het nog eens zijn met de ontbossing van het Meanderpark en het Amsterdamse Bosh. In tegenstelling tot de meeste andere bewoners, zijn die in Amstelveen aanzienlijk beter geëquipeerd om deze normaalgesproken bij voorbaat zinloze strijd tegen de kap van minimaal 4.188 bomen nog te voeren. Rijkswaterstaat hult zich daarom in cryptische, aan de hand van de naam tenminste milieuvriendelijk klinkende termen zoals “Voordat de kap en de verbreding van start gaan, wordt er een ‘bosdecor’ met 1.200 bomen aangelegd: een strook bos met bomen, planten, struiken, water, paden en bruggen.” En ze zijn ook al bezig met een “bomenbrug“.  Een soort wiedergutmachungsbrug met vooral gras en volgens planning ook 4 bomen daarop.

Opdrachtverlening vindt plaats op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding. Hierbij wordt niet alleen naar de prijs wordt gekeken, maar ook naar de kwaliteit van de aanbiedingen om te bepalen welke aannemerscombinatie de opdracht krijgt. Naar verwachting begint de daadwerkelijk bouw begin 2020.

Bron: Rijkswaterstaat, 31 januari 2018

Bron: Rijkswaterstaat 2017

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *