Aanbesteding Stationsproject Groningen duurder – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Stationsproject Groningen duurder

Het project Groningen Spoorzone valt duurder uit dan begroot. Dat blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten aan de Provincie Groningen. Dat heeft te maken met “gewijzigde marktomstandigheden”. Volgens de GS van Groningen is een snelle kentering in de bouwsector gaande.

“Nu het economisch weer goed gaat en er heel veel (spoor)werk op de markt komt, ziet ook ProRail dat de prijzen substantieel toenemen. Aanbestedingen van spoorprojecten vallen zomaar 20% tot 30% duurder uit dan begroot.”

De spoorzone is een gezamenlijk project van de gemeente, Groningen, ProRail, NS, het ministerie van l&W en de provincie Groningen. Toen de provincie nog akkoord moest gaan met het realisatiebesluit had de Provincie Groningen nog gemeld dat er sprake was van een ruime markt en werd er vanuit gegaan dat indexeringsrisico’s opgevangen konden worden door  aanbestedingsmeevallers.

Die marktomstandigheden zijn er niet meer. Daardoor is de aanbesteding van het Spoorcontract hoger uitgevallen dan begroot. Deze tegenvaller is nu op te vangen binnen de risicoreservering. Die is alleen onvoldoende om de risico’s in het project op te kunnen vangen. De provincie gaat kijken of de risicoreservering kan worden aangevuld.

Omdat het gunningsproces momenteel wordt doorlopen, doet het provinciebestuur verder geen mededelingen doen over de aanbesteding. Bij de Najaarsnota 2018 komt GS hier op terug en komt dan met een dekkingsvoorstel. Daarbij wordt, gezien de gewijzigde marktomstandigheden en conjunctuur, ook het toegenomen indexeringsrisico meegenomen.

©NS Stations 2018

De aanbesteding van het Spoorcontract zit inmiddels in een afrondende fase. Daarnaast loopt de aanbesteding van het Stationscontract. De verwachting is dat de uitkomst van de aanbesteding van het
Stationscontract het derde kwartaal van 2019 bekend Is.

Bron: Brief van Gedeputeerde Staten, 2018-038.883/25/v2, dd. 19 juni 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *