Tender Experimenten Elektriciteitswet per 1 mei 2017 – Aanbestedingsnieuws

Tender Experimenten Elektriciteitswet per 1 mei 2017

Op 1 mei 2017 opent de regeling Experimenten Elektriciteitswet. Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren kunnen dan weer aanvragen indienen voor zowel ‘grote’ experimenten als projectnetten. De overheid biedt met de Experimentenregeling Elektriciteitswet Coöperaties en Verenigingen van Eigenaren de mogelijkheid om via energie-experimenten af te wijken van de Elektriciteitswet 1998. Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.

Er komen 2 type projecten in aanmerking voor ontheffing:

  • ‘groot’ experiment: een regionale netbeheerder voert het ‘groot’ experiment uit in zijn net en maximaal 10.000 afnemers – voornamelijk consumenten – nemen de elektriciteit af. De netbeheerder mag in dit ‘groot’ experiment productie, levering en beheer van het net combineren. De regionale netbeheerder blijft bij ‘grote’ experimenten de overige onafhankelijke wettelijke taken met betrekking tot netbeheer vervullen.
  • projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met maar één aansluiting op het net van een n
    Public Domain Pictures, Vera Kratochvil http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=9099&picture=&jazyk=NL

    etbeheerder. In een projectnet mag de netbeheerder de productie, levering en het beheer combineren.

Een ontheffing van een aantal bepalingen in die wet maakt afwijking van de Elektriciteitswet mogelijk. Deze ontheffing heeft een duur van 10 jaar.

De regeling kent een looptijd van 4 jaar, vanaf 2015 tot en met 2018. Binnen de looptijd is er ieder jaar een openstellingstermijn. In 2017 is de periode van openstelling van maandag 1 mei, 9.00 uur tot en met donderdag 7 september, 17.00 uur.

Zie ook de regeling:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-19459.html

Bron: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/experimenten-elektriciteitswet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *