Aanbesteding Koopvaardersschutsluis Noord-Holland – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding Koopvaardersschutsluis Noord-Holland

KVS Foto: Google Streetview

De provincie Noord-Holland heeft een Europese niet-openbare aanbesteding geplaatst voor het sluiten van een bouwteamovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst onder opschortende voorwaarden met één 0pdrachtnemer voor het project Koopvaardersschutsluis. Deze aanbesteding is opgedeeld in een selectie- en inschrijvingsfase. In de selectiefase worden maximaal vijf gegadigden geselecteerd om in de inschrijvingsfase een inschrijving in te dienen.

Het Noordhollandsch Kanaal eindigt in Den Helder bij de Koopvaardersschutsluis (KVSS), die het kanaal verbindt met de Waddenzee. De
KVSS is in 1985 in gebruik genomen. Er is sprake van een versneld degradatieproces van de damwanden van de KVSS door anaerobe bacteriën (MIC). Wat betekent dat het staal van de damwanden en sluisdeuren langzaam wordt ‘opgegeten’. Met deze wetenschap is de verwachte restlevensduur van de KVSS aanzienlijk verkort en moeten er tussentijdse herstelwerkzaamheden plaatsvinden. De damwanden van de Koopvaardersschutsluis moeten uiterlijk 1 april 2023 gerenoveerd zijn. Diverse stakeholders hebben aangegeven te pleiten voor niet alleen een gerenoveerde, maar ook een langere, en daardoor meer toekomstvaste KVSS. Dit verzoek is geaccepteerd door de provincie Noord-Holland en betekent dat de sluis van een CEMT IVa (RWS-klasse M6) naar een CEMT IVa (RWS-klasse M7) gaat. De kolklengte van de sluis zal daarvoor van circa 93m (85m schutlengte) naar 115m verlengd worden, waardoor deze geschikt wordt voor schepen tot een lengte van 105 meter.

Aangezien een stremming van het scheepvaartverkeer van en naar het Noordhollandsch kanaal niet wenselijk is, zijn alternatieven in kaart gebracht. Een goed alternatief lijkt de omvaarroute via de Boerenverdrietsluis. Daartoe dient de Boerenverdrietsluis ook omgebouwd en gerenoveerd te worden. In de eindsituatie wordt de KVSS in principe alleen nog gebruikt voor de beroepsvaart en de BVS voor de recreatievaart. In de eindsituatie kunnen de BVS en KVSS daarnaast elkaars functie overnemen in geval van renovaties of calamiteiten. Naar verwachting zal de alternatieve omvaarroute via de BVS zes maanden tot een jaar in gebruik zijn afhankelijk van de staat van de sluis en de wijze van reconstructie. Het creëren van een omvaarroute is noodzakelijk, omdat de KVSS de enige sluis in de kop van Noord-Holland is met een doorgang naar zee, waardoor er bij een afsluiting (zonder verdere maatregelen) in deze periode scheepvaart mogelijk is vanaf de Waddenzee naar het Noordhollandsch kanaal en vice versa en de haven van Den Helder niet in alle richtingen bereikbaar is. Deze situatie is na een inventarisatie van provincie Noord-Holland onder stakeholders, zoals Port of Den Helder, Peterson, NAM, niet wenselijk gebleken in verband met economische schade. Om de consequentie voor stakeholders van een reconstructie zo veel mogelijk te beperken is de oplossingsvariant ’omvaarroute via de Boerenverdrietsluis (BVS) en de Zeedoksluis’ onderzocht. De omvaarroute zorgt ervoor dat het Noordhollandsch kanaal bereikbaar blijft vanaf de Waddenzee en vice versa en ook de haven van Den Helder goed bereikbaar blijft.Om de omvaarroute mogelijk te maken moet de Boerenverdrietsluis (BVS) worden omgebouwd van een keersluis naar een schutsluis, waardoor deze geschikt wordt voor de beroepsvaart die nu gebruik maakt van de KVSS. De beoogde kolklengte is 93 meter (schutlengte 85 meter). Daarnaast zal de BVS ten behoeve van de eindsituatie geschikt gemaakt worden als korte sluis voor de recreatievaart, met een kolk van circa 40 meter. Daarvoor wordt een extra sluishoofd gerealiseerd met een extra set deuren. In de eindsituatie wordt de KVSS in principe alleen nog gebruikt voor de beroepsvaart en de BVS voor de recreatievaart.

Door de slechte staat van de damwanden van de KVSS bestaat de kans dat deze het vroegtijdig zal begeven. In dat geval is het van groot belang dat er snel gehandeld wordt. De werkzaamheden die, bij bezwijken van de KVSS, in verband met het veilig maken en het beschikbaar houden van de vaarweg moeten worden uitgevoerd zijn onderdeel van het project en behoren als door aanbestedende dienst af te
roepen optie tot de scope van het project , zodat de vaarroute beschikbaar blijft en veiligheid gewaarborgd is. Deze optie zal in zowel de bouwteamovereenkomst als ook de uitvoeringsovereenkomst verder uitgewerkt worden

Bron: Tenderned 30 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/191264

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *