Aanbesteding geplaatst voor stoffering en meubilering Buitenland – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding geplaatst voor stoffering en meubilering Buitenland

Foto: Martin Péchy on Pexels.com

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een aanbesteding geplaatst om te komen tot één raamovereenkomst met één leverancier voor de visualisatie van de meubelplannen in een digitaal presentatieboek, het uitvoeren van de levering, het transport en het inhuizen van het meubilair en de stoffering ten behoeve van de Nederlandse residenties in het buitenland. De levering van stoffering voor de kanselarijen in het buitenland behoren ook tot deze overeenkomst. Buitenlandse Zaken vindt het  moeilijk een goede indicatie te geven van de te verwachten continuïteit van afname binnen de af te sluiten Overeenkomst.

De omvang is onder andere afhankelijk van de politieke strategie van de Nederlandse overheid met betrekking tot het openen en/of sluiten van posten of op het gebied van wijzigingen in de organisatie van Buitenlandse Zaken zelf ten gevolge van politieke keuzes of reorganisaties. Vanwege politieke, budgettaire, bestuurlijke of organisatorische ontwikkelingen binnen de Aanbestedende dienst is het mogelijk dat de (omvang van de) Opdracht wijzigt. De gemiddelde jaarlijkse omvang lag de afgelopen jaren rond de € 500.000,- per jaar. Hierin zijn transportkosten en de kosten voor de feitelijke inkoop van het te leveren meubilair en stoffering opgenomen.

De raamovereenkomst zal worden aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 14 mei 2019 en eindigend op 13 mei 2021, met een optie voor opdrachtgever om de raamovereenkomst viermaal met één jaar te verlengen. De totale looptijd van de overeenkomst (inclusief de verlengingen) bedraagt zes jaar.

Reageren kan tot 21 maart 2019.

Bron: Tenderned, 7februari 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/158027;section=0

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *