Aanbesteding bouwrijp maken Groene Wei Meerstad – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding bouwrijp maken Groene Wei Meerstad

Foto: Meerstad.eu

Er loopt een gerectificeerde aanbesteding voor het bouwrijp maken van Groene Wei in Meerstad. Ja wij moesten ook even naar Google Maps, het ligt iets ten oosten van Groningen stad. De opdracht bestaat uit het uitvoeren van grondwerkzaamheden, rioleringswerkzaamheden en aanleg van wegen in het kader van het bouwrijp maken van het woongebied Groenewei in Meerstad.

In Groenewei, het gebied dat straks is gelegen tussen Meeroevers en Tersluis, worden ruim 300 woningen ontwikkeld. Naast deze woningbouwopgave zal er ook een voorzieningencluster, met ruimte voor een basisschool, kinderdagverblijf, (tijdelijke) supermarkt en een gezondheidscentrum worden gerealiseerd.

Naast deze opgave wordt er ook verder gebouwd aan het ‘groenblauwe raamwerk’. De uitgangspunten groen, landschap en water worden verder uitgewerkt om daarmee kwaliteit te scheppen voor de Groenewei én de navolgende nieuwe buurten. Bovendien versterken we hiermee ook de recreatieve kansen en de kwaliteiten voor flora en fauna in het gebied.

Groenewei laat zich het beste kenmerken als een woongebied met:

  • Een dorps karakter;
  • Zicht op de belangrijkste ontmoetingsplek van Meerstad; het Park;
  • Een buurt overstijgend centrum, met ruimte voor commerciële voorzieningen en een school;
  • Een hogere woningdichtheid dan in de rest van Meerstad;
  • Een mix van zowel koop- als (sociale) huurwoningen;

1 thought on “Aanbesteding bouwrijp maken Groene Wei Meerstad

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *