Herstructurering Sportpark Elsenburg Rijswijk Z-H – Aanbestedingsnieuws

Herstructurering Sportpark Elsenburg Rijswijk Z-H

Foto: Google Streetview

Sportpark Elsenburg aan de Lange Kleiweg krijgt een metamorfose. Samen met de Rijswijkse Hockey Club (RHC), de Rijswijkse Wielrenvereniging De Spartaan en de Fietscrossclub Rijswijk wil de gemeente de locatie ontwikkelen tot kwalitatief hoogwaardig en multifunctioneel sportpark. Het doel van deze nationale aanbesteding is om te komen tot een opdrachtverstrekking met één opdrachtnemer, die in opdracht van de gemeente de zorg op zich neemt voor het werk.

Het werk bestaat globaal uit:

 • uitvoeren van grondverzet
 • de aanleg van 4 kunstgrashockeyvelden
 • aanleg van verhardingen
 • aanleg van hekwerken
 • herstructureren van een asfalt wielerbaan
 • uitvoeren van grondwerk
 • aanleg van rioleringen en bekabelingen
 • aanleg van groenvoorzieningen.

Niet in het werk vallen de aanleg van:

 • bruggen
 • een tunnel
 • beregeningsinstallaties
 • verlichtingsinstallaties
 • een BMX baan

De opdracht is niet verdeeld in percelen. Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een nationale openbare procedure: De gemeente verwacht op grond van de graad van complexiteit van de opdracht een redelijk aantal inschrijvers. Het beperken van het aantal marktpartijen dat een inschrijving mag indienen acht de gemeente op grond daarvan niet nodig. De openbare procedure is in dit geval geschikt.  Het toepassen van een andere procedure leidt naar verwachting eerder tot hogere dan lagere lasten voor de inschrijvers en de aanbestedende dienst. Op deze aanbesteding is het gunningscriterium laagste prijs van toepassing.

Bron: Tenderned 25 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220487

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *