Kindcentrum Bekkerveld Heerlen – Aanbestedingsnieuws

Kindcentrum Bekkerveld Heerlen

Locatie KC Bekkerveld
Foto: Google Streetview

Het werk betreft het ontwerpen, engineering en realiseren van Kindcentrum Bekkerveld met daaraan gekoppeld onderhoud, operate en energie- en waterlevering voor onbepaalde tijd, echter voor tenminste 10 jaar.

Doelstelling van deze aanbesteding is om op de locatie van de voormalige HTS aan het Bekkerveld te Heerlen het Kindcentrum Bekkerveld te realiseren. Het voormalige HTS complex is gelegen aan het Bekkerveld te Heerlen. Het oorspronkelijke gedeelte van dit complex is gebouwd in de jaren ’20 van de vorige eeuw. Na diverse uitbreidingen en aanpassingen is het uitgegroeid tot een bekend gebouw in Heerlen en omstreken.
Er is besloten om de aula, de gymzaal en de praktijkruimten (de uitbreidingen uit de jaren ’60 en ’80) vooraf te slopen. Het “gestripte” hoofdgebouw zal de basis vormen van deze opgave. Dit zal waar nodig uitgebreid moet worden met een gedeelte nieuwbouw.

Het Kindcentrum Bekkerveld moet onderdak gaan bieden aan:

  • De Basisschool Sint Tarcisius
  • De Catharina school voor speciaal onderwijs
  • Een Peuteropvangvoorziening
  • Een voorziening voor Kinderdagopvang
  • Buitenschoolse opvang
  • Het Bestuurskantoor van INNOVO

De gemeente Heerlen is en blijft juridisch eigenaar van het complex en zal de ruimten na de realisatie beschikbaar stellen aan de gebruikers. De juridische relaties tussen de gemeente Heerlen en de gebruikers zijn gebaseerd op enerzijds wettelijke regelgeving betreffende de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en anderzijds door middel van te sluiten huurovereenkomsten met
gebruikers. Het maximaal beschikbare budget voor de realisatie van Kindcentrum Bekkerveld bedraagt: € 12.581.000,-

Bron: Tenderned en Innovo 25 november 2019  https://innovo-aanbestedingbekkerveld.nl/?page_id=13

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *