Zeven laadkraanauto’s inclusief laadkraan en opbouw – Waterschapsbedrijf Limburg – Aanbestedingsnieuws

Zeven laadkraanauto’s inclusief laadkraan en opbouw – Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL)  maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden gebruik van verschillende soorten
voertuigen, waaronder laadkraanauto’s. Deze laadkraanauto’s zijn in eigendom van WBL. Momenteel gebruikt WBL vijf
laadkraanauto’s die dienen te worden vervangen en er dienen twee extra laadkraanauto’s te worden toegevoegd. Dit is de aanleiding voor WBL om een aanbestedingsprocedure te gaan volgen. Optioneel wil WBL bij de leverancier van de nieuwe laadkraanauto’s het zorgdragen voor de belettering evenals de installatie van voertuigvolgsystemen kunnen beleggen.

Het gaat in deze aanbesteding om een opdracht die het verrichten van leveringen en het verrichten van diensten combineert, maar waarbij in termen van opdrachtwaarde het hoofdzakelijk leveringen betreft. De opdracht is dan ook aangemerkt als
een opdracht voor leveringen. De uitvoering van de Opdracht geschiedt in het werkingsgebied van WBL waarbij het hoofdkantoor van WBL is gevestigd op de Maria Theresialaan 99 te Roermond. WBL heeft het voornemen een raamovereenkomst te sluiten met één opdrachtnemer met als doel de voorwaarden inzake de opdracht vast te leggen.

Opdrachtnemer wordt gedurende de looptijd van de raamovereenkomst verantwoordelijk voor de levering van zeven  laadkraanauto’s inclusief laadkraan en opbouw (vijf laadkraanauto’s in 4×4 uitvoering en 2 grotere laadkraanauto’s). Voor de specifieke voorwaarden wordt verwezen naar het Programma van eisen.

Naast de levering van nieuwe laadkraanauto’s valt het onderhouden van zowel de huidige als de nieuwe laadkraanauto’s onder de scope van de raamovereenkomst, meer specifiek het integraal uitvoeren van onderhoud (o.a. (APK)keuringen, grote- en kleine beurten, reparaties, ruitreparaties, banden) en interieur/exterieur-reiniging.  Het betreft:
a) Bestaande laadkraanauto’s die momenteel in het bezit zijn van het Waterschapsbedrijf;
b) Door de opdrachtnemer nieuw geleverde laadkraanauto’s;
c) Kranen op de laadkraanauto’s die onderhouden worden, waarbij dit onderhoud dient te worden gecombineerd met APK / onderhoud aan het voertuig zelf en uitgevoerd door opdrachtnemer;
d) Bij regulier onderhoud mogen de voertuigen niet langer dan 36 uur uitgepland worden vanaf de vijf hoofdlocaties.

In relatie tot het onderhoud dient opdrachtnemer verplicht enkele aanvullende diensten uit te voeren, gericht op het optimaal ontzorgen van WBL en haar medewerkers, te weten:
a) Haal- en brengservice voertuigen (WBL hoeft nooit naar de dealer, de dealer komt altijd naar WBL, althans de locatie waar een voertuig gestrand is, icm vervangend vervoer). Op verzoek van WBL zal een monteur van WBL de laadkraanauto’s zelf brengen en halen bij de servicebeurten;
b) 24u-pechservice;
c) Onderhoudsplanning (i.o.m. WBL).

Tot slot dient de beoogde opdrachtnemer (optioneel) de verkoop van vijf van de huidige in gebruik zijnde laadkraanauto’s op zich te nemen. De looptijd van de raamovereenkomst is honderdtwintig maanden (tien jaar). De raamovereenkomst vangt
z.s.m. na definitieve gunning aan. Er wordt gegund op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Er bestaat de mogelijkheid om op locatie deel te nemen aan een schouw in verband met de verkoop van de huidige in gebruik zijnde laadkraanauto’s. Deze schouw zal op 6 mei 2022 van 09:30 uur tot 11:30 uur plaatsvinden op de locatie: RWZI Susteren. U kunt zich hiervoor uiterlijk t/m 5 mei 2022 voor aanmelden (via een bericht in Tenderned) bij de contactpersoon van deze aanbesteding. Tijdens de schouw worden geen vragen beantwoord. Eventuele vragen naar aanleiding van de schouw dienen schriftelijk te worden ingediend voor de nota van inlichtingen. De volgende laadkraanauto’s zijn te bezichtigen tijdens de schouw:
Daily Iveco Auto Diesel 111.206 2005 Fassi F30
Daily Iveco Auto Diesel 135.746 2005 Fassi F30
Daily Iveco Auto Diesel 104.681 2004 Fassi F30
Daily Iveco Auto Diesel 138.284 2007 Fassi F30
Daily Iveco Auto Diesel 115.791 2004 Fassi F30
Deze huidige in gebruik zijnde laadkraanauto’s kunnen overigens pas overdragen worden aan de kopende partij twee weken nadat de nieuwe laadkraanauto’s zijn afgeleverd bij WBL.

Bron: Tenderned zaterdag 30 april https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260290

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *