Legionellabeheer Leiden – Aanbestedingsnieuws

Legionellabeheer Leiden

Foto: pixabay.com

De vastgoedorganisatie van de aanbestedende dienst bestaat uit twee onderdelen te weten Cluster Stedelijke Ontwikkeling (Team GVB (Grond,- & Vastgoedbedrijf) en Cluster Beheer met daarin de domeinen Vastgoed, Eigen Beheer, Civiele Kunstwerken, Walkanten en Overig. Deze clusters zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van een zeer gevarieerde vastgoedportefeuille door heel Leiden bestaande uit onder andere scholen, musea, kinderdagverblijven, opvangcentra,
horecagelegenheden, parkeergarages, kantoren, volkstuincomplexen, havens en speeltuinen. Deze aanbesteding wordt georganiseerd door Cluster Stedelijke Ontwikkeling Team GVB. De aanbestedende dienst wenst een inschrijver te contracteren voor het legionellabeheer voor circa 105 objecten en 7 havens.

De aard van de Opdracht is gericht op het uitvoeren van werkzaamheden ter preventie en controle op legionella besmetting op de locaties (hoog en laag risico) van de aanbestedende dienst zoals beschreven in de statusrapportage voor de gemeente Leiden.
Waar een besmetting optreedt, worden er direct maatregelen getroffen om de besmetting zo snel mogelijk te beëindigen en in de toekomst te voorkomen. De werkzaamheden bestaan uit:
• Het uitvoeren van regulier legionellabeheer prioritaire gebouwfuncties
• Het uitvoeren van regulier legionellabeheer niet-prioritaire gebouwfuncties
• Overige adviesdiensten, te weten:

a) Het opstellen van ontbrekende risicoanalyses
b) Het actualiseren van (beperkte) risico analyses en legionella beheersplannen
c) Het actief adviseren (gevraagd en ongevraagd) op het gebied van legionella-preventie en bij
legionella calamiteiten / legionella besmetting
d) Het coördineren en aansturen van een geaccrediteerd laboratorium voor het uitvoeren van wateronderzoek op legionella;
e) Het coördineren en aansturen van een uitvoerende (eventueel derden) partij voor de reiniging
en desinfectie (thermisch en/of chemisch) met betrekking tot leidingwaterinstallaties;
f) Het melden en afmelden van overschrijdingen in de drinkwaterinstallaties.

Omdat het vastgoed voor het onderdeel ‘Sport’ voldoet aan de voorwaarden voor de percelenregeling (artikel 2.18 en 2.19 Aanbestedingswet 2012) wordt het legionellabeheer voor dit onderdeel in een separaat perceel uitgevoerd. Deze opdracht wordt niet verder in percelen gedeeld en als één geheel in de markt gezet. De reden hiervoor is dat de omvang van deze opdracht als geheel toegankelijk is voor het midden- en kleinbedrijf. De aanbestedende dienst wenst namens de afdeling Stedelijke Ontwikkeling – GVB een raamovereenkomst af te sluiten met één inschrijver. De raamovereenkomst heeft een initiële
looptijd van twee jaar, met de mogelijkheid deze twee keer met één jaar te verlengen. De raamovereenkomst heeft hiermee een maximale looptijd van vier jaar. De aanvangsdatum van de raamovereenkomst ligt naar huidig inzicht op 1 oktober 2022.

Servicepunt71 treedt in de onderhavige aanbestedingsprocedure op namens de aanbestedende dienst, de gemeente Leiden. De afdeling Stedelijke Ontwikkeling – GVB treedt als contracteigenaar op namens de aanbestedende dienst. Deze Europese aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van de Aanbestedingswet 2012. Hierbij wordt de openbare procedure gevolgd. Gegund wordt aan de inschrijver die de inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft gedaan.

Bron: Tenderned 29 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260263

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *