Zenzo MV bouwt nieuw Erfgooiers College Huizen – Aanbestedingsnieuws

Zenzo MV bouwt nieuw Erfgooiers College Huizen

De Europese aanbesteding voor de vervangende nieuwbouw van het Erfgooiers College is afgerond. Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders besloten dat het Erfgooiers College de opdracht aan Zenzo MV VOF mag gunnen. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van het definitieve krediet door de gemeenteraad. “Na bespreking in de gemeenteraad kan het Erfgooiers College aan de slag met de bouw van een schoolgebouw dat duurzaam is en past bij het onderwijs dat in Huizen wordt geboden. Een van de uitgangspunten in ons coalitieakkoord”, aldus wethouder Marlous Verbeek.

Energieneutraal
Zenzo heeft een bieding gedaan voor een compleet nieuw schoolgebouw, dat aardgasvrij, bijna energieneutraal en volgens Frisse scholen B wordt opgeleverd. Het Erfgooiers College gaat daarnaast extra investeren in zonnepanelen. Hiermee wordt recht gedaan aan de wens van de gemeenteraad voor een energieneutraal en toekomstbestending Erfgooiers. Jaap Augustijn plaatsvervangend rector en verantwoordelijk voor de nieuwbouw: “Wij zijn blij met de uitkomst van deze aanbesteding. De samenwerking met wethouder Verbeek en de ambtenaren was prettig. Wij kunnen nu op weg naar een schoolgebouw dat voldoet aan de eisen van deze tijd en waar het voor leerlingen en leraren prettig werken is”.

Kredietaanvraag
Om de opdracht aan Zenzo te gunnen is een krediet van de gemeente nodig van € 11.032.000. Al eerder heeft de gemeente 10.500.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Daarnaast investeert de school zelf € 2.000.000 in deze nieuwbouw. Om de school volledig energieneutraal te kunnen maken is een lening van maximaal € 400.000 (tegen 3% rente en een looptijd van 25 jaar) noodzakelijk. Dit voorstel wordt op 7 februari a.s. in de gemeenteraad besproken.

Uitwerking
Als de raad instemt met het beschikbaar stellen van het krediet en de lening, kan het ontwerp worden uitgewerkt. Dan wordt ook de omgevingsvergunning aangevraagd. Start van de bouw is in augustus 2019 gepland. De oplevering vindt dan eind 2020 plaats.

Bron: Erfgooiers college

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *