Woningverbetering verkeersgeluid – advieswerkzaamheden – Gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Woningverbetering verkeersgeluid – advieswerkzaamheden – Gemeente Den Haag

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Illustratie: pixabay.com

De gemeente Den Haag zal de komende tien jaar voor het project “Woningverbetering Verkeersgeluid” de leefbaarheid in woningen verbeteren met isolatiemaatregelen. De opdracht in deze aanbesteding beslaan de eerste vijf jaar van het totaalproject. We werken in dit project met de zogenoemde saneringslijsten. Op deze lijsten staan woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen met een geluidsbelasting door wegverkeer van meer dan 60 dB(A) in 1986. Voor deze
saneringslijsten is een subsidie ontvangen van het Rijk, deze subsidie is voor het maken van een saneringsprogramma, het onderzoek en de begeleiding. Op deze saneringslijsten staan alle woningen waar de geluidbelasting hoger is dan toegestaan. Met behulp van saneringsprogramma’s wordt er voor de uitvoering van deze verbeteringen gebruik gemaakt van externe expertise in de vorm van adviseurs (voor de metingen) en aannemers (voor de uitvoeringswerkzaamheden). Voor het
uitvoeringsprogramma zal weer een subsidie worden aangevraagd. Voor deze opdracht zijn er advieswerkzaamheden benodigd op het moment dat de eigenaar instemt met de voorwaarden van de actie. De adviseur bezoekt vervolgens de woning en bepaalt welke werkzaamheden benodigd zijn om het gewenste geluidniveau te bereiken. Indien er achterstallig onderhoud of gebreken worden geconstateerd, of welstandseisen gelden moet dit worden teruggekoppeld aan de gemeente, waarna de eigenaar voor deze maatregelen dient te betalen. Wanneer de maatregelen voor een heel (sub)cluster in kaart zijn gebracht stelt het adviesbureau het bestek op. Daarin wordt duidelijk wat de beoogde maatregelen zijn en welke kosten daarmee gepaard
gaan. Aan het einde van het proces voert de adviseur op basis van een steekproef nog een afrondende geluidmeting uit.
Let wel, de winnende inschrijver(s) op de aanbesteding voor de ‘uitvoeringswerkzaamheden’ (n.a.v. aanbesteding Woningverbetering verkeersgeluid –uitvoeringswerkzaamheden) komen niet in aanmerking voor een contract naar aanleiding van deze aanbesteding ‘Woningverbetering verkeersgeluid – advieswerkzaamheden’. Opdrachtgever heeft hier bewust voor gekozen teneinde de scheiding van belangen te borgen.

De gemeente voert deze opdracht uit voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor de uitvoeringsfase verwijst het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat naar artikel 90 waarin gesteld wordt dat het vastgestelde programma van maatregelen wordt voorgelegd aan de minister en artikel 126 waarin wordt gesteld dat deze ten laste worden gelegd aan het Rijk. Op basis van de uitvoeringssubsidie worden de werkzaamheden vastgesteld. Vervolgens kan het project per
(sub)cluster worden gegund en gestart. Er worden de komende vijf jaar naar verwachting 4.870 woningeigenaren uitgenodigd om de woning te verbeteren tegen verkeersgeluid. Deze woningen zijn verdeeld over drie clusters, die vervolgens weer zijn onderverdeeld in (sub)clusters van ca. 150 – 200 woningen om het werk met het oog op de locatie, praktische uitvoerbaarheid en beheersing van de werkvoorraad voor de adviseurs en aannemers behapbaar te maken.

Het gaat om 1666 woningen aan de Loosduinseweg/ Prinsegracht/Pisuissestraat/Oude Haagweg/ Liztstraat/. 1783 woningen aan de Laan van Meerdevoort/Groot Hertoginnelaan/ Valkenboslaan/ Zuiderparklaan. En 1421 woningen aan de Van Alkemadelaan/ Zwolsestraat/ Gevert Deynootweg/Kokstraat/Scheveningseweg/ Javastraat/Wassenaarseweg.

De geraamde waarde voor alle onder de raamovereenkomst uit te zetten nadere opdrachten is €1.600.000,-. De maximale omvang van de raamovereenkomst is 5.000 woningen. Opdrachtgever wenst een (raam)overeenkomst aan te gaan met maximaal drie opdrachtnemers voor een initiële termijn van drie jaar, met aan opdrachtgever eenzijdig toekomende opties tot
verlenging van tweemaal één jaar. Binnen de raamovereenkomst worden de nadere opdrachten verdeeld onder (maximaal) drie
opdrachtnemers. De opdracht wordt aanbesteed volgens de Europese openbare procedure. Ter vaststelling van de economisch meest voordelige inschrijving wordt gehanteerd het gunningscriterium: “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned zaterdag 25 maart 2023  https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/292558

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 27 maart 2023

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *