Wmo woningaanpassingen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer – Aanbestedingsnieuws

Wmo woningaanpassingen Delft, Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer

Illustratie: pixabay.com

De aanbestedende dienst (De gemeente Zoetermeer, welke als penvoerder namens de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp en
Zoetermeer is gemachtigd de aanbestedingsprocedure uit te voeren en te gunnen) heeft het voornemen  “Wmo Woningaanpassingen (incl. elektrische Deuropeners)” aan te besteden.
Het onderwerp van de aanbesteding bestaat uit:
– Het leveren van woningaanpassingen;
– Het leveren van deuropeners;
– Het all-in onderhoud van deuropeners, waaronder de ook reeds uitstaande deuropeners die bij contractant zijn aangemeld of worden aangemeld gedurende de looptijd van de overeenkomst.
– Het Correctief onderhoud van woningaanpassingen, waaronder de ook reeds uitstaande woningaanpassingen die bij contractant zijn aangemeld of worden aangemeld gedurende de looptijd van de overeenkomst;
– Het incidenteel opstellen van kostencalculaties voor PGB-cliënten en/of woningcorporaties.

Het één en ander conform het Programma van Eisen. Varianten zijn niet toegestaan. De opdracht is opgesplitst in twee percelen. Binnen elk perceel wordt beoogd één contractant te contracteren. Iedere inschrijver mag zich inschrijven voor één of meerdere percelen.
De aanbestedende dienst heeft er voor gekozen deze opdracht op te delen in de volgende percelen:
1. Woningaanpassingen (voor gemeente Delft en Zoetermeer)
2. Elektrische Deuropeners (voor gemeente Pijnacker-Nootdorp en Zoetermeer)

Opdrachtgever heeft geen afnameverplichting en geeft geen omzetgarantie. Wel maximeert opdrachtgever de totale omvang van deze opdracht (initiële looptijd incl. verlengingsopties) op:
Gemeente Delft – Woningaanpassingen: €2.250.000,-.
Gemeente Pijnacker-Nootdorp – Deuropeners: €190.000,-
Gemeente Zoetermeer – Woningaanpassingen: €1.850.000,-
Gemeente Zoetermeer – Deuropeners: €405.000,-

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, voorzien met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024, met een optie tot eenzijdige verlenging (onder gelijkblijvende voorwaarden) door de gemeenten van tweemaal één jaar. Na de afloop van de verlengingsperiode eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat opzegging vereist is. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve raamovereenkomst door partijen. Als gunningscriterium geldt de economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI), hierbij is gekozen
om te beoordelen op basis van de “beste prijs-kwaliteitsverhouding”.

Bron: Tenderned vrijdag 16 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267494

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *