Werkplekgerelateerde ICT-hardware en aanvullende diensten Gooise Meren – Aanbestedingsnieuws

Werkplekgerelateerde ICT-hardware en aanvullende diensten Gooise Meren

Deze aanbesteding betreft het leveren van Werkplek gerelateerde ICT-hardware en aanvullende diensten voor de gemeente Gooise Meren en de gemeente Hilversum. De aanleiding voor deze aanbesteding is:

  • het expireren van de huidige overeenkomsten voor het leveren van Werkplek gerelateerde ICT Hardware,
  • het blijvend afstemmen van de (ICT) dienstverlening aan de veranderende behoefte van opdrachtgever
  •  actuele vervangingsvraagstukken.

De inschrijver dient in staat te zijn om merk onafhankelijke ICT hardware te leveren, dit betreft een assortiment binnen de volgende productgroepen, waaronder (maar niet uitsluitend):
• Laptops
• Thin clients
• Tablets
• Werkplek monitoren
• Randapparatuur, zoals: range extenders, toetsenborden, opladers, headsets, kabels, muizen, port replicators en USB-sticks
• Accessoires, zoals tassen, rolkoffers en kleine verbruiksartikelen
• Mobile Devices (alleen t.b.v. de gemeente Gooise Meren)

Ten aanzien van de bij deze opdracht behorende dienstverlening wensen gemeente Gooise Meren en gemeente Hilversum de volgende diensten, waarvan het tarief verdisconteerd zit in de productprijzen, bij de inschrijver af te nemen:
Het inrichten en bijhouden van een webshop met daarin actuele prijsstelling van het kernassortiment van de opdrachtgever.
Het uitbrengen van offertes bij minicompetities.
Het bieden van onderhoud en support en het afhandelen van garantie met de fabrikant van nieuwe en bestaande ICT-hardware.
Adviseren m.b.t. life cycles, selectie, gebruik, beheer, Onderhoud en Support.
Overige in het Programma van Eisen genoemde dienstverlening.

De gemeente Gooise Meren kent momenteel circa 450 formatieplaatsen en verwacht gedurende de contractperiode van vier jaar voor ca. €1.500.000,- (exclusief btw) uit te geven aan producten en diensten binnen de scope van deze opdracht. De verwachte omvang van de opdracht is slechts een indicatie op basis van historische gegevens. De gemeente Hilversum kent momenteel circa 750 formatieplaatsen en verwacht gedurende de contractperiode van vier  jaar ook  voor ca. €1.500.000,- (exclusief btw) uit te geven aan producten en diensten binnen de scope van de opdracht. Ook deze verwachte omvang van de opdracht is slechts een indicatie op basis van historische gegevens. De afschrijvingstermijn bij beide gemeenten is gemiddeld vier jaar voor de meeste typen gevraagde hardware.

Zowel bij de gemeente Gooise Meren als bij de gemeente Hilversum wordt in de huidige situatie met een raamovereenkomst gewerkt met twee partijen voor de levering van werkplek gerelateerde ICT hardware en het verlenen van aanvullende diensten. De raamovereenkomst van gemeente Gooise Meren loopt per 31 december 2021 af en de raamovereenkomst met Hilversum is per 31 januari jl. geëxpireerd. Beide gemeenten willen in de gewenste situatie twee leveranciers contracteren die zorgen voor de levering van, en het onderhoud en support op, werkplek gerelateerde ICT Hardware, inclusief aanverwante diensten. Met de opdrachtnemers wordt een raamovereenkomst afgesloten waarin de afspraken en voorwaarden voor toekomstige opdrachten zijn vastgelegd. De uiteindelijke opdrachtnemer is merkonafhankelijk en levert ICT Hardware van verschillende fabrikanten. Bij de aanschaf van ICT Hardware heeft de opdrachtgever keuze uit twee inkoopprocessen:
– Via het reguliere inkoopproces ofwel via de webshop. Dit betreft nadere opdrachten tot levering met een orderwaarde tot €2.500,- (exclusief btw). De bestelling verloopt d.m.v. de webshop van opdrachtnemer. Deze nadere opdrachten worden in principe vergeven aan de opdrachtnemer die in het aangeboden kernassortiment of de webshop de laagste prijs aanbiedt voor de betreffende producten.
– Via minicompetities. Dit betreft nadere opdrachten tot levering met een totale waarde gelijk aan of hoger dan de drempelwaarde van €2.500,- (exclusief btw). Daarnaast levert de opdrachtnemer aanverwante diensten waarvan de prijs is verdisconteerd in het vaste opslagpercentage; adviseren over lifecycles, selectie, gebruik, beheer, onderhoud en support met
betrekking tot ICT Hardware en het als single point of care (SPOC) coördineren en uitvoeren van het Onderhouds- en Supportproces. Een uitgebreide beschrijving is opgenomen in het Programma van Eisen. 

De gemeente Gooise Meren en de gemeente Hilversum hebben een convenant getekend voor samenwerking op het gebied van inkoop. Deze aanbesteding is een voortvloeisel vanuit dit samenwerkingsverband. Deze aanbestedingsprocedure heeft betrekking op een opdracht waarbij gelijke opdrachten van gemeente Gooise Meren én gemeente Hilversum zijn samengevoegd in één aanbesteding, namelijk de levering van een breed assortiment aan werkplek gerelateerde ICT Hardware, het bijbehorende onderhoud en support en aanverwante dienstverlening. Er is geen sprake van samenvoeging van ongelijksoortige opdrachten. De opdracht is niet opgedeeld in meerdere percelen. De gemeenten wensen ook de raamovereenkomst gezamenlijk en in één perceel aan te besteden, zodat uniformiteit en uitwisselbaarheid in de in te zetten producten kan worden geborgd.

De gemeente Gooise Meren wil een raamovereenkomst afsluiten met twee opdrachtnemers voor de duur van twee jaar (van 1 januari 2022 t/m met 31 december 2023) met twee  mogelijke verlengingen van één jaar. De maximale doorlooptijd van de opdracht is daarmee vier jaar. De geplande ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2022 voor de gemeente Gooise
Meren. De gemeente Hilversum wil eveneens een raamovereenkomst afsluiten met twee opdrachtnemers voor de duur van bijna twee en een half jaar (van 12 juli 2021 t/m met 31 december 2023) en twee mogelijke verlengingen van één jaar. De maximale doorlooptijd van de opdracht is daarmee net geen 4,5 jaar. De geplande ingangsdatum van de raamovereenkomst is 12 juli 2021 voor de gemeente Hilversum.

Bron: Tenderned 16 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/225465

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *