Werkplekbeheer Stichting WIJeindhoven Eindhoven – Aanbestedingsnieuws

Werkplekbeheer Stichting WIJeindhoven Eindhoven

Foto: Pexels.com

Stichting WIJeindhoven wenst op korte termijn een nieuwe ICT dienstverlener te contracteren die zorg draagt voor de virtuele werkplek en daarnaast het beheer van de werkplekken op basis van 2e lijn ondersteuning. Het betreft 450 à 500, met uitgroei naar 550, virtuele werkplekken (ontsloten via laptops) waarbij het van belang is dat beschikbaarheid is gewaarborgd en incidentmeldingen zo snel mogelijk worden opgepakt, problemen zo veel mogelijk proactief worden gesignaleerd en afgehandeld en eventuele wijzigingen op deskundige wijze worden begeleid. Voor wat betreft de laptops geldt over het algemeen dat deze door de stichting beschikbaar worden gesteld aan medewerkers. Medewerkers die extern worden ingehuurd (niet zijnde uitzendkrachten) brengen, op basis van contractuele afspraken, hun eigen devices mee (BYOD) waarmee toegang tot de cloudomgeving moet worden verkregen.

Het overgrote deel van de medewerkers van Stichting WIJeindhoven bestaat uit generalisten. Het werk van generalisten kenmerkt zich door het continu wisselen van de locaties waar ze werken, zowel in kantoor- als privé omgevingen. De beschikbaarheid van WiFi en de kwaliteit ervan wisselt sterk, vandaar dat men ook via het 4G/5G netwerk van de telefonieprovider (op dit moment T-mobile) moet kunnen werken. Stichting WIJeindhoven is op dit moment ook bezig met de voorbereiding van een aanbesteding Hardware. In deze laatstgenoemde aanbesteding wordt de levering, uitgifte en het onderhoud van de nieuwste devices geborgd (laptops).

De initiële looptijd van de af te sluiten raamovereenkomst bedraagt twee jaar met de mogelijkheid om deze looptijd daarna nog tweemaal met een periode van één jaar te verlengen.  De beoogde ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 januari 2023.

Bron: Tenderned donderdag 14 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267145

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *