Werkplekbeheer en Identity management CSW en Mondia Scholengroep Walcheren – Aanbestedingsnieuws

Werkplekbeheer en Identity management CSW en Mondia Scholengroep Walcheren

Foto: Pexels.com

Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, hierna CSW, is een moderne christelijke school. De CSW is een scholengemeenschap bestaande uit vier locaties: CSW Bestevaêr in Vlissingen en CSW Toorop Talent College, CSW Van de Perre en ISK Walcheren in Middelburg. De CSW biedt alle leerroutes die het voortgezet onderwijs kent: Gymnasium, Atheneum, Havo, Mavo en Vmbo.

De vier locaties die werken met de volgende domeinen;
• @cswalcheren.nl medewerkers CSW
• @cswleerling.nl leerlingen CSW
• @pvow.nl medewerkers PVOW
• @iskw.nl medewerkers ISKW
• @iskwleerling.nl leerlingen ISKW
• @odyzee.nl
• @odyzeeleerling.nl

CSW heeft ongeveer 2279 leerlingen en 310 medewerkers. Het aantal accounts binnen de AD loopt rond de 6000
inclusief examenaccounts. Verdeeld over de vier locaties zijn er ongeveer 700 werkplekken waarin geen onderscheid wordt gemaakt in Educatief of Administratief. Alle PC’s worden Educatief ingezet en dit is ook een eis in de PvE. Hiermee wordt voorkomen dat er twee gescheiden netwerken zijn. Naast de werkplekken werken een vijf-tal collega’s met een laptop. Voor
de eindexamens worden laptops ingezet bij leerlingen met dyslexie. Iedere docent en leerling is uitgerust met een iPad of BYOD waarmee hij/zij de leermiddelen opent. Leerlingen kopen het device zelf, medewerkers ontvangen deze vanuit school door middel van een gebruikersovereenkomst. Onze huidige IT-dienstverlener heeft binnen het Azure platform een indeling op server niveau gemaakt. Momenteel zijn er 27 “servers” actief, daarnaast draaien er op verschillende locaties aparte servers voor
deployment, DHCP & Facet. De externe en interne servers inclusief de Azure omgeving zijn eigendom van CSW. De IT-dienstverlener pleegt onderhoud op de servers en heeft contact met de beide medewerkers systeembeheer van CSW bij wijzigingen/incidenten.

Mondia Scholengroep is ontstaan uit een fusie tussen het ScheldemondCollege te Vlissingen en Nehalennia Stedelijke scholengemeenschap te Middelburg, formeel onder de naam Stichting Openbaar Voortgezet onderwijs op Walcheren.  Verdeeld over de vier locaties ( Twee in Middelburg en twee in Vlissingen) zijn er ongeveer 850 vaste werkplekken waarvan er zo’n 150 administratief en 700 educatief zijn. Daarnaast vallen onder het werkplekbeheer ook circa 75 laptops. Chromebooks vallen
buiten de scope van deze aanbesteding.  Onze huidige iT-dienstverlener heeft binnen het Azure platform een indeling op server niveau gemaakt. Momenteel zijn er zo’n 25 “servers” actief, daarnaast draaien er op de verschillende locaties nog servers voor
deployment, DNS en Facet, in totaal 6 stuks. Deze servers zijn eigendom van de Mondia Scholengroep maar worden beheerd door de dienstverlener en vallen dus binnen de scope van deze aanbesteding.

In de huidige situatie hebben CSW en Mondia Scholengroep een overeenkomst met IT-Workz voor het werkplekbeheer en identity management. Deze overeenkomsten lopen tot en met 31 december 2022. CSW en  Mondia Scholengroep hebben besloten om het werkplekbeheer en identity management Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomsten moeten per 1 januari 2023 ingaan. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt de
overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt de waakvlamovereenkomst gesloten.

De Opdracht bestaat uit het aan CSW en Mondia Scholengroep leveren van de volgende diensten voor de locaties
zoals genoemd in het bestek. De inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen en bestaat uit:
• Werkplekbeheer;
• Identity management;
• Onderhoud en beheer servers;
• Servicedesk;
• Toetsoplossing.

Onderstaande diensten zijn alleen van toepassing bij CSW:
• Campuz365(schil over Office365) voor leerlingen en medewerkers;
• Teams oplossing;
• Beheer van de domeinnamen en DNS records.

Optionele dienstverlening:
• Ondersteuning bij onderbezetting (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte) en piekbelasting (bijvoorbeeld tijdens examens) op locatie

De looptijd van de overeenkomst is vastgesteld op zesendertig maanden. CSW en Mondia Scholengroep krijgen beiden
een eigen overeenkomst. Ingangsdatum implementatie: 1 oktober 2022, start looptijd overeenkomst: 1 januari 2023.
Einddatum: 31 december 2025 Optiejaren: Vijfmaal één jaar.

Bron: Tenderned zondag 24 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/259823

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *