Werken vrijwel altijd (meervoudig) onderhands gegund – Aanbestedingsnieuws

Werken vrijwel altijd (meervoudig) onderhands gegund

Laatst geupdate op april 6, 2017 door redactie

Voor het aanbesteden van werken maken opdrachtgevers van gemeenten, provincies en waterschappen het vaakst gebruik van de (meervoudige) onderhandse procedure (92%) en directe gunning (86%). De openbare procedure wordt indien toegepast, vooral gebruikt door provincies en waterschappen. Dat stellen onderzoekers van het CROW en onderzoeksbureau Labyrinth.

De toename van geïntegreerd contracteren zet volgens de onderzoekers beperkt door. Er wordt nog steeds het meest gekozen voor de traditionele contractvorm. Het overgrote deel van de werken wordt aanbesteed op basis van de (meervoudige) onderhandse procedure en gunnen gebeurt nog steeds vaker op laagste prijs dan op basis van EMVI.

Het onderzoek laat een lichte daling van het gebruik van RAW in projecten zien. Het merendeel van de contracten is echter nog steeds traditioneel. Bij kleine gemeenten is het aandeel RAW t.o.v. 2014 zelfs toegenomen. Het toepassen van geïntegreerde contracten is nauwelijks toegenomen. Vooral provincies en waterschappen zijn verantwoordelijk voor de hele lichte stijging. De bekendheid van het hybride contract is enorm gestegen van 30% naar 62%. Bijna veertig procent zegt het hybride contract bij een klein van deel van de projecten toe te passen.

Voor het selecteren en beoordelen bij meervoudig onderhandse aanbestedingen baseert 16% zijn selectie op basis van Prestatiemeten/Past Performance. Bijna 40% geeft aan de samenwerking tijdens de uitvoering van het project te beoordelen. Ruim 60% van de respondenten staat positief ten opzichte van het gebruik van een landelijke uniforme systematiek zoals Past Performance.

Meer dan de helft van de opdrachtgevers geeft aan meer te gunnen op laagste prijs dan op EMVI. Hiermee is de balans die er in 2014 was tussen Gunnen op EMVI en Gunnen op laagste prijs verschoven naar meer Gunnen op laagste prijs.

Zie het gehele onderzoek:
http://www.crow.nl/getmedia/84a7425c-bc05-4919-a413-9d9bcce085af/Publieksversie-CROW-Monitor-Aanbesteden-en-Contracteren-2016.pdf.aspx

1 thought on “Werken vrijwel altijd (meervoudig) onderhands gegund

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *