Werk en bouwteam gas en slib rioolwaterzuivering – Aanbestedingsnieuws

Werk en bouwteam gas en slib rioolwaterzuivering

Waterschap Aa en Maas heeft een gemengde opdracht geplaatst voor onderhoud van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi). De opdracht betreft een gemengde opdracht, te weten: een dienst (participatie van de winnaar in een bouwteam (bouwteamfase) en een werk (civiel-, werktuigbouwkundig,- en elektrotechnisch) ten behoeve van de uitbreiding van de gas- en sliblijn van de RWZI ‘s-Hertogenbosch (RWZI DB)

Foto: ©Waterschap Noorderzijlvest

De winnaar en het Waterschap zullen tezamen middels vooraf bepaalde kaders in een bouwteamovereenkomst

de onderdelen van de projectscope uitwerken (bouwteamfase). De projectonderdelen zijn drie package units, te

weten:

1) slibvergisting,

2) deelstroombehandeling

3) gasopwerking en algemene werkzaamheden.

Onder de algemene werkzaamheden wordt in ieder geval verstaan het verbinden van de drie package units (waaronder het leggen van aan- afvoerleidingen en het zorgdragen van de benodigde chemicaliën, water, elektriciteit), het ontvangen van slib, het ontwateren van slib met centrifuges, het voorbehandelen van (aangevoerde) externe vet voordat het kan worden vergist en het afvoeren van ontwaterd slib.

De bouwteamovereenkomst kan maximaal 2 keer met maximaal 12 maanden verlengd worden tot een maximale contactduur van (2×12)+16=40 maanden. Een verlenging wordt uitsluitend schriftelijk en met goedkeuring van het Waterschap overeengekomen.

De geraamde opdrachtwaarde wordt geschat op 20 miljoen euro.

Bron: Tenderned 22 mei 2023

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/298563/publicatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *