WBL gaat anders aanbesteden met toekomstvisie watermarkt – Aanbestedingsnieuws

WBL gaat anders aanbesteden met toekomstvisie watermarkt

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) heeft er voor gekozen om anders aan te besteden. Met een visiedocument en een aftrap van een serie raamovereenkomsten richt het zich nu op samenwerking en synergie. Dat gaat via een bouwteamverband en met behulp van een visiedocument over de Waterschapsmarkt van de Toekomst.

Het visiedocument gaat uit van het gezamenlijke doel van zowel marktpartijen als overheden: “om als sector samen bij te dragen aan het waarborgen van droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.”

Bij de aanbesteding nieuwe stijl ligt de nadruk op meerjarige samenwerking en synergie

©WBL 2018 

Het oude aanbestedingsproces kenmerkt zich volgens WBL door een beperkte interactie tussen betrokken partijen over de producten die de opdrachtgever nodig heeft om de bedrijfsvoering optimaal te laten lopen tegen de laagste netto kosten. Deze manier van werken heeft ertoe geleid dat er vele tenderkosten gemaakt moeten worden met beperkte kans op een opdracht. De ruimte voor innovatie is beperkt, de ontwerpkosten worden dubbel gemaakt en we leren nauwelijks van onze successen en tekortkomingen.

WBL wil het dus anders doen; met een bouwteamverband met de nadruk op raamovereenkomsten. Daarbij ligt de nadruk op relatiemanagement.

Bij aanbesteden lag traditioneel de nadruk vaak op prijs van de investering. De verhoudingen waren hiërarchisch. Dat leverde spanningen op tussen het gewenste product en de kwaliteit. Ook de korte termijnrelatie deed geen goed aan het resultaat.

Het aanbestedingsproces ligt behoorlijk vast. Hoe kom je daarin tot een nieuwe inkoopstrategie?

We hebben een marktontmoeting georganiseerd. Hier zijn ideeën uitgewisseld. Via workshops hebben we ons binnen WBL een beeld gevormd van onze wensen. Dit is gebeurd in termen van doelen, soorten contracten en de gewenste flexibiliteit in het gunnen van opdrachten. Kwaliteit en project overstijgend denken staan hierbij  centraal. De competenties van de aannemers moeten daarop aansluiten. Dit heeft geleid tot een inkoopstrategie met een indeling in percelen (Gemalen, Leidingen en Civiel, Werktuigbouw en Elektrotechniek en multidisciplinaire projecten), het aantal leveranciers en gunningsaspecten.

Het idee achter de nieuwe vorm van aanbesteden is om een potentieel te benutten dat groter is dan de som der delen. Raamovereenkomsten en een gezamenlijke aanpak dat is daarbij leidend.

Anders werken vraagt om een andere vorm van aanbesteden. Met raamovereenkomsten geef je het goede voorbeeld. Deze aanpak brengt het beste in mensen naar boven. Samen de schouders eronder, een gemeenschappelijk doel: dat leidt tot positieve energie en synergie. Je krijgt kruisbestuiving. Dat heb je nodig. Want innovatie vraagt niet naar de bekende weg. Maar naar de onbekende. Iedereen is enthousiast. De leveranciers. En de mensen van WBL.

Michel Bouts “Op basis van het visiedocument ‘De waterschapsmarkt van de toekomst’ hebben we het roer radicaal omgegooid. En het werkt. We zijn nu bezig om de contracten te implementeren. Performance, duurzaamheid, veiligheid en innovatie zijn thema’s die ingebed worden. Zo kunnen we onze ambities waarmaken. En samen alles uit water halen. Samen met onze leveranciers!”.

©WBL 2018, Kickoff Aanbesteden nieuwe stijl 5 juli 2018

Die leveranciers hebben blijkens het persbericht ook veel hoop op samenwerking volgens de nieuwe stijl.

  • Michel Dijk, Directeur ADS Groep B.V.: ”Op initiatief van en samen met WBL gaan we geschiedenis schrijven, de start van herstel naar een gezonde en duurzame bouwkolom.”
  • Remco Hoeboer, directeur Mobilis | TBI, onderschrijft zijn woorden: “Het langdurige karakter van de samenwerking maakt het mogelijk om project overschrijdend te leren. Op deze wijze zullen wij samen maximale maatschappelijke waarde kunnen creëren voor schoon en ecologisch gezond water.”
  • Geert van den Heuvel, Van den Heuvel Aannemingsbedrijf “Samen geven wij  versnelling en meerwaarde aan het proces wat zal leiden tot een optimaal resultaat voor alle partijen.
  • Siebe van Oosterbaan, directeur Croonwolter&dros| TBI : “Vanuit de keten werken we aan maximale integrale beperking van risico’s en maximale verzilvering van kansen.”
  • Geert van den Heuvel,  directeur van den Heuvel aannemingsbedrijf BV “In deze nieuwe samenwerking voelen we ons een gelijkwaardige partner en dat schept vertrouwen. Door wederzijds vertrouwen kunnen we op een open manier de kennis delen, frisse ideeën inbrengen en van elkaar leren gedurende deze samenwerking”.
  • Martin den Otter, G. Van der Ven B.V. Aannemingsbedrijf, citeert Henry Ford en besluit in stijl: “Samenkomen is een begin; Samenblijven is vooruitgang; Samenwerken is succes.”

Bron: WBL 5 juli 2018

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *