Wachtwoordoplossing gemeente Helmond – Aanbestedingsnieuws

Wachtwoordoplossing gemeente Helmond

Foto: pixabay.com

De gemeente Helmond heeft de toegang tot een aantal applicaties zo ingericht dat medewerkers op basis van hun netwerkaccount (Windows) automatisch worden geautoriseerd. Dit principe wordt ook wel Single Sign On (SSO) genoemd. Voor een kleiner aantal applicaties moet echter nog steeds expliciet met account en wachtwoord door de medewerker worden ingelogd. Om de kans dat deze inloggegevens in handen komen van kwaadwillenden zo klein mogelijk te maken is naleving van het wachtwoordbeleid vereist. Omdat het onthouden van meerdere unieke wachtwoorden, zoals beschreven in het wachtwoordbeleid, voor de meeste mensen niet haalbaar is, zal naleving van het wachtwoordbeleid worden gefaciliteerd door een wachtwoordoplossing (wachtwoordkluis).

De opdracht omvat: het leveren en implementeren van een wachtwoordoplossing (SaaS) voor medewerkers van gemeente Helmond. Inclusief instructie/training van beperkt aantal functioneel beheerders van de gemeente Helmond. Binnen scope vallen de volgende deelproducten:
• De levering van een wachtwoordoplossing (SaaS) dat alle in het Programma van Eisen en Wensen opgenomen functionaliteiten en onderdelen bevat die als ‘eis’ zijn benoemd, met daarnaast de bij inschrijving aangegeven werkbare of werkbaar te maken ‘wensen’ uit het Programma van Eisen en Wensen.
• De implementatie (de gebruiksklare installatie), inclusief gebruikersopleiding en het koppelen van de wachtwoordoplossing zoals aangegeven in het Programma van Eisen.
Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar het Programma van Eisen en
Wensen. De omvang (inclusief opties en verlengingen) van de opdracht is: 1.250 gebruikersaccounts met een marge van 20 %.

De overeenkomst voor de wachtwoordoplossing wordt aangegaan voor de duur van vier jaar. Optioneel kan de gemeente Helmond eenzijdig besluiten de overeenkomst viermaal met één  jaar te verlengen. Voorzien is dat de overeenkomst op 1 oktober 2024 in werking treedt. Aanbesteder volgt een openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 26 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337395

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 28 mei 2024

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *