Raadsinformatiesysteem Halderberge – Aanbestedingsnieuws

Raadsinformatiesysteem Halderberge

De gemeente Halderberge wil het raadsinformatiesysteem opnieuw aanbesteden. De gemeente Halderberge maakt primair gebruik van het raadsinformatiesysteem (momenteel van Notubiz) om de raad te ondersteunen. De opdracht bestaat uit:
• Het leveren en gebruiksklaar opleveren van een ‘compleet’ raadsinformatiesysteem (RIS) voor (openbare) publicatie, interne communicatie, verslagleggingen en archivering, webcasting en papierloos vergaderen voor de gemeente Halderberge;
• Het volledige onderhoud van de systemen incl. gebruiksondersteuning, updates en upgrades gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Het RIS wordt gebruikt voor de ondersteuning van de Gemeenteraad en de Bezwaren commissie bij het digitaal vergaderen via een laptop (Windows 11) of ipad (IOS). Raadsvergaderingen worden live uitgezonden (nu nog alleen geluid) en opgenomen voor verdere publicatie in het RIS. Het RIS is opgebouwd uit meerdere modules. Sinds de start zijn er in de loop der jaren meerdere modules aan toegevoegd. In de raadszaal wordt nieuwe apparatuur geïnstalleerd die gekoppeld gaat worden aan het RIS. Er is ook een omgeving ingericht in Sharepoint online voor de Technische vragen, Vragen en toezeggingen, Amendementen, Artikel 38 vragen en moties. Deze omgeving is toegankelijk voor de ambtelijke organisatie en de raadsleden.
De modules die onderdeel zijn van het huidige raadsinformatiesysteem en ook benodigd zijn voor het nieuwe raadsinformatiesysteem zijn:
– Uitzend / webcast module voor live streaming
– Opname / record module voor videotulen
– Besloten gedeelte inclusief zoeken voor de gebruikers
– Dossiers module met informatie op grote dossiers, actuele thema’s of zaken
– Media encoder voor overzetten opname naar portaal
– Politiek portret met stemgedrag en gesproken inbreng per raadslid

Op basis van historische factuurwaarde (2019 t/m 2023) bedraagt de gemiddelde opdrachtwaarde voor het raadsinformatiesysteem €40.000,- excl. Btw per jaar. Voor de gehele contractduur is de opdracht geraamd op €320.000,- excl. Btw. De ingangsdatum van de te sluiten overeenkomst is 1 januari 2025. De overeenkomst heeft een vaste looptijd
van vier jaar. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van twee jaar. Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de openbare procedure.

Bron: Tenderned zondag 26 mei 2024 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/337420

Aanbestedingsnieuws 9e jaargang editie 28 mei 2024

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *