VVD stelt kamervragen waar vaste aanbestedingskamer blijft – Aanbestedingsnieuws

VVD stelt kamervragen waar vaste aanbestedingskamer blijft

VVD-kamerleden Wörsdörfer en Lodders hebben kamervragen gesteld over de uitvoering van een eerdere motie over de vaste aanbestedingskamer, die de CDA zo graag wil, nou blijft. De aanbestedingskamer is een vaste afdeling rechters die specifiek aanbestedingszaken behandelt. Dat is mede naar aanleiding van het artikel uit de NRC, over dat klokkenluiders bij aanbestedingsmisstanden nergens terecht zouden kunnen.

Een van de zorgen is dat het dus ontbreekt aan een Aanbestedingsautoriteit, een autoriteit die toezicht houdt op het verloop van de aanbestedingen. ” Kent de Minister het artikel en klopt het dat de ACM alleen kan optreden tegen bedrijven die samenspannen maar niet tegen overheden of staatsbedrijven?” vragen Wörsdörfer en Lodders.

©Tweede Kamer, 2018

Vraag 3 en 4 slaan op de klokkenluiders. “Waar kunnen mensen die klachten en of signalen hebben van misstanden bij aanbesteden door overheden en staatsbedrijven terecht?” En ” Indien mensen geen mogelijkheden hebben voor het melden van klachten en of signalen van misstanden bij aanbesteden door overheden en staatsbedrijven, welke mogelijkheden zouden zij volgens u moeten hebben?”

Het antwoord daarop zou idealiter iets zijn in de trant van nergens, behalve misschien het klokkenluidershuis bekend van het bericht dat dat in elkaar is gestort nog voordat het een zaak behandeld had.

Vraag 5

Indien mensen geen mogelijkheden hebben voor het melden van klachten en of signalen van misstanden bij aanbesteden door overheden en staatsbedrijven, welke mogelijkheden zouden zij volgens u moeten hebben?

Vraag 6

Bent u van mening dat de aanbestedingsregels op dit punt zouden moeten worden aangepast en bent u be

reid om hiernaar onderzoek te doen?

Vraag 7
Bent u bereid om de onmogelijkheden voor het melden van klachten en of signalen van misstanden bij aanbesteden door overheden en staatsbedrijven te adresseren bij uw Europese collega’s, waar u immers stevig inzet op handhaving?

Vraag 8
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de uitvoering van de motie-Wörsdörfer c. s. over de ongelijke rechtspositie van inschrijvers versus aanbestedende diensten en de wenselijkheid van een vaste rechtbank voor aanbestedingszaken?2Biedt de eerder genoemde motie aanknopingspunten voor de aanpak van het in vraag één genoemde probleem?

Bron: Kamerstukken II, 2018/19, vraagnr. 2019Z03018, 15 februari 2019

 

De redactie van Aanbestedingsnieuws vindt het pikante vragen, voor VVD’ ers die nu al drie kabinetten lang niet genegen zijn de Pikmeer-jurisprudentie en de consequenties daarvan te wijzigen. Waar kunnen wij terecht voor onrechtmatige overheidsdaden? Als een ambtenaar in de uitoefening van zijn taak een onrechtmatige daad begaat, bijvoorbeeld het illegaal storten c.q. lozen van baggerspecie, dan ligt de controle daarop volgens de rechter niet bij de rechter maar bij het parlement, de gemeenteraad, of de ombudsman. Echt heel adequaat is dat tot nog toe niet gebleken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *