Vorm van de inhoud of inhoud van de vorm? – Aanbestedingsnieuws

Vorm van de inhoud of inhoud van de vorm?

Foto: Pixabay.com

Het doel van Aanbestedingsnieuws is niet iedere lezer even duidelijk. Ons gaat het om het fenomeen “aanbesteding”. Dat leidt weleens tot frictie, bijvoorbeeld als materiedeskundigen hun eigen aanbesteding nu net hadden omarmd.

Onze artikelen worden ook aangekondigd per email naar de email abonnees en per twitterbericht. Onder het twitterbericht ondermaatse aanbesteding van gisteren , zie ook Ondermaatse aanbesteding schoonmaakonderhoud Hattem is een reactie gekomen via Twitter. Wij besparen u de afzender maar de tekst luidt:

Hoi @AanbestNieuws dank voor de analyse van dit document. Enige nuance en kennis over schoonmaak is wel op zijn plaats, laat staan hoor- en wederhoor voordat u iets onder de maat noemt. U neemt wel even contact op toch daarvoor?

Nu schrijven wij regelmatig kritische stukken, zo waren wij ver vóór RTL er sier mee ging maken de eerste die het privacylek bij aanbesteding zorgvervoer boven water hadden en hier over schreven Zie: TenderNed schendt privacy gehandicapte leerlingen met publicatie aanbestedingen.  Niemand heeft toen in een reactie ons verweten een manco te hebben in onze nuances en kennis over gehandicapten. Logisch, want dit was niet de pointe van het artikel. Ook heeft niemand ons verweten geen wederhoor toegepast te hebben, een in de journalistiek gebruikelijke methode wanneer er sprake is van hoor.

We zullen dit maar even uitleggen in Jip-en-Janneke-taal. Een journalist krijgt te horen van “Truusje” dat “Jantje” een ijsje heeft gestolen. In dat geval past de journalist wederhoor toe door contact te leggen met “Jantje”. Zo jongeman heb jij een ijsje gestolen? Hier gaat dat echter niet op, Aanbestedingsnieuws reageert zelfstandig op een openbaar (op Tenderned) gepubliceerde aanbesteding. Zo’n aanbesteding zou, logisch gezien, moeten bevatten:  een technisch inhoudelijke en juridisch verantwoorde uitvraag, gebracht op een manier die voldoet aan de gebruikelijke wijze van zakelijk communiceren.

De pointe van het artikel was juist om te wijzen op dat laatste. De meeste lezers van Aanbestedingsnieuws hebben dat ook prima begrepen, het ging hier niet om schoonmaak-issues, al zijn die wel aangehaald om te tonen welke kanten een schip op kan drijven als je het niet aan het anker legt. Het ging ook niet om aanbestedingsrecht in de aanbesteding, het ging om de vorm waarin bijlagen worden toegevoegd aan een document. Te allen tijde moet de lezer zich ervan kunnen overtuigen dat hij een compleet document heeft, blad 1 van 3 bijvoorbeeld en een opsomming van bijlagen, aanhangsels, appendices hoort daarbij. Verder is het common sense dat een bijlage slechts een bijlage is, als hij in de tekst vernoemd wordt en niet zomaar aan een document gehangen wordt. In de aanbesteding die onderwerp is van ons artikel, is dat soms ook het geval, dat wordt ook als voorbeeld in onze tekst aangehaald.

Discussies over de aanbesteding moet je zoveel mogelijk voorkomen. Zie ook Memo morgen: PIANOo webinar “Hoe voorkom je discussies” Niet dat deze direct betrekking heeft op deze aanbesteding, maar bij Pianoo zit genoeg kennis om ook deze problematiek eens onder de aandacht te brengen via een seminar of webinar. Niemand is gebaat bij honderden vraag -en-antwoord-rondes.

Ten slotte hebben wij de reactie verwerkt in dit artikel zonder evenwel de naam te hebben genoemd van de reageerder, ook hebben wij niet de naam genoemd van het bij deze aanbesteding betrokken adviesbureau. Onze lezers zijn gepokt en gemazeld genoeg om als ze dat willen weten te achterhalen. Verantwoordelijk voor de aanbesteding is de gemeente Hattem en niemand anders. Wij hopen dat met ons artikel en deze reactie op een reactie wij bereiken dat kennis over hoe aan te besteden breed verbreid wordt en kennis over inkoop in de breedste zin van het woord, aanbesteden, aanbestedingsrecht, Europees en internationaal recht, bedrijfsadministratie in de zin van Business Administration , management wetenschappen, filosofie (m. u. v. rechtsfilosofie), energietechniek en installatietechniek  is binnen onze redactie ruim vertegenwoordigd.

En Aanbestedingsnieuws zelf ? Wel wij worden door een steeds grotere groep lezers genoemd als toonaangevend, worden onze artikelen in de rechtspraak, tot aan de Hoge Raad genoemd, worden onze artikelen in het onderwijs gebruikt en de groep lezers is nog immer groeiende en wordt ook steeds breder en daar zijn wij van Aanbestedingsnieuws apetrots op.

Drs. Ing, E.R.G. Ploeg

1 thought on “Vorm van de inhoud of inhoud van de vorm?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *