Voorzieningenrechter fluit schoonmaak aanbesteding GVB terug – Aanbestedingsnieuws

Voorzieningenrechter fluit schoonmaak aanbesteding GVB terug

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdamse_veren#/media/File:GVB_IJveer_60.jpg

De Voorzieningenrechter in Amsterdam heeft een aanbesteding voor schoonmaak van de GVB veerponten teruggefloten en opnieuw gegund. De beoordelingscommissie bestond door ziekte uit anderen. Hierdoor is volgens de rechter de onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet gegarandeerd.

Het schoonmaakbedrijf krijgt ook de proceskosten vergoed. Om welk schoonmaakbedrijf het gaat is niet bekend, wel is bekend dat Asito meedong.

De eiser was er bij toeval achter gekomen dat de coördinator beheer en onderhoud ziek was. Volgens GVB had de eiseres meteen daarna of op z’n minst in haar brief van 1 maart 2022 haar bezwaar dat één teamlid niet had mee beoordeeld kenbaar moeten maken. De rechter neemt dat echter niet over.

 

[naam 1 (van het GVB] heeft immers verklaard dat hij, vanaf het moment dat hij hoorde dat de coördinator beheer en onderhoud ziek was, tot 22 maart 2022 (toen hem pas ter ore kwam dat de coördinator niet bij de beoordeling betrokken was) in de veronderstelling verkeerde dat ondanks dat de coördinator beheer en onderhoud ziek was, zijn oordeel op een of andere manier wel had meegewogen bij de beoordeling. Dit mede door een telefoongesprek op 28 februari 2022 met de teamleider bedrijfsbureau die, volgens [naam 1] , zei dat de beoordeling van de betreffende coördinator was meegenomen.

Dat gebrek is echter niet zo makkelijk te herstellen, volgens de rechter.

Gelet op de wijze waarop deze aanbestedingsprocedure is verlopen, acht de voorzieningenrechter echter een herbeoordeling niet meer mogelijk.

Het gebrek is daarvoor te wezenlijk is (het betreft immers niet een gebrek in de wijze van beoordelen van een gunningscriterium, maar in de procedure zoals hiervoor omschreven) en bovendien kan door de gehele gang van zaken (en al de onder 4.8 bedoelde contacten die hebben plaatsgevonden) een onpartijdige en onafhankelijke beoordeling door de oorspronkelijke beoordelingscommissie niet worden gegarandeerd. Het opnieuw samenstellen van een beoordelingsteam, zoals door GVB voorgesteld, stuit echter ook op bezwaren. GVB heeft ter zitting aangevoerd dat de coördinator beheer en onderhoud alsnog als “nieuw gezicht” in het beoordelingsteam kan deelnemen en een nieuw extern adviseur kan worden aangezocht. Daarnaast kunnen de teamleider bedrijfsbureau en de operationeel manager van de dienst Veren worden vervangen door dezelfde functionarissen bij andere onderdelen van GVB (zoals busvervoer). Aldus GVB. Daarmee voldoet echter de samenstelling van het beoordelingsteam niet aan hetgeen daarover in de NvI is vermeld. Een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver mocht er immers vanuit gaan dat deze functionarissen afkomstig zijn van de dienst Veren en daar kan niet meer aan worden voldaan.

Zie verder:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:3056

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *