Voorzieningen voor warme dranken – VR Gooi en Vechtstreek – Aanbestedingsnieuws

Voorzieningen voor warme dranken – VR Gooi en Vechtstreek

Foto: pixabay.com

We hebben er weer een die in de val gelopen is. Maar ze zorgen voor de veiligheid in de Gooi en Vechtstreek en dat is ook wat waard, dus verbeteren we het stiekem.

De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (VRGV)  is op zoek naar een opdrachtnemer die de voorzieningen voor warme dranken kan leveren die voldoen aan de eisen en wensen zoals beschreven in de aanbestedingsstukken. De scope van de opdracht bestaat uit het leveren, verzorgen en technisch onderhouden van deze voorzieningen. Het gaat om:
♦ Het leveren, gebruiksklaar installeren, technisch onderhouden (preventief en correctief) en verzorgen van de drankenautomaten, bijbehorende onderkasten (indien van toepassing) en opbergmogelijkheden voor losse ingrediënten en bekers;
♦ Het leveren en bijvullen van alle benodigde (losse) ingrediënten zoals koffie, thee, cacao, zakjes soep, melk, suiker en biobased bekers;
♦ Het verzamelen en afvoeren van koffieresidu;
♦ Het voorkomen en oplossen van alle voorkomende storingen aan de drankenautomaten.

Het uitgangspunt is dat alle locaties door opdrachtnemer worden voorzien van een type 1 koffieautomaat. Na gunning wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald welk type automaat waar wordt geplaatst. De hierboven genoemde typen koffieautomaten dienen te voldoen aan:
Type 1 (verse bonen)
 Mogelijkheid tot het tappen van één warme drank of heet water per keer;
 Mogelijkheid tot tappen van koud water (gescheiden uitgifte, uitgezonderd heet water);
 Mogelijkheid tot het tappen van een kan gewone koffie/heet water (1 liter);
 Voor wat betreft de drankuitgifte dienen de automaten minimaal te voorzien in: verse bonen-koffie (waaronder gewone koffie, espresso, cappuccino, Wiener Melange en café au lait), alsmede warme chocolade;
 Geen functie benodigd voor voorgezette thee;
 Geen bekerdispenser in apparaat benodigd;
 Geen geïntegreerde melk en suiker toevoeging in apparaat vereist, wel mogelijk;
 Betreft huur van een automaat.
Type 2 (instant)
Type 3 (snelfilter)

Het leveren, gebruiksklaar installeren, technisch onderhouden (preventief en correctief) en verzorgen van een ‘Smart Fridge’ (o.a. broodjes, gezonde snacks en dranken), op basis van huur, behoort optioneel tot de scope van de opdracht. Op verzoek van de VRGV dient opdrachtnemer hiervoor een nadere offerte in te dienen. Deze nadere offerte dient door de VRGV te worden geaccepteerd alvorens opdrachtnemer de gevraagde producten/diensten mag leveren.

Voor de aanbesteding van de opdracht hanteert de aanbestedende dienst de Europese openbare aanbestedingsprocedure. Het doel van de aanbesteding is om te komen tot een overeenkomst met één opdrachtnemer. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding heeft uitgebracht. De te sluiten overeenkomst heeft een looptijd van vijf jaar. Hierna heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te verlengen met één optie tot verlenging van één jaar. Met de gekozen looptijd sluit de VRGV aan op de looptijd van de landelijke raamovereenkomst van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), zodat de VRGV na het expireren van de overeenkomst de mogelijkheid heeft om aan te sluiten bij een (eventuele) nieuwe landelijke aanbesteding.

Bron: Tenderned zaterdag 17 september 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/272485

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *