Voorziening voor warme en koude dranken Meppel – Aanbestedingsnieuws

Voorziening voor warme en koude dranken Meppel

Pixabay, https://pixabay.com/nl/users/Skitterphoto-324082/

De overeenkomst tussen de gemeente Meppel en de huidige opdrachtnemer loopt op 1 november 2022 af. De gemeente Meppel heeft het voornemen om een nieuwe overeenkomst aan te gaan met een samenwerkingspartner voor de uitvoering van de voorziening voor warme en koude dranken. De voorziening warme dranken wordt voor meerdere locaties ingekocht, te weten: Stadhuis en de Werf. Binnen deze locaties zijn er  verschillende doelgroepen die verschillende behoeften kunnen hebben op het gebied van de warme en koude dranken. Daarnaast wil de gemeente Meppel de optie behouden om binnen de overeenkomst een locatie toe te voegen, namelijk het leer- werk centrum. Het betreft hier een kleinschalige locatie waar naar verwachting kan worden volstaan met één koffiemachine. De gemeente Meppel is de laatste jaren bezig om duurzaamheid en circulariteit steeds
meer te integreren in de bedrijfsvoering. Derhalve wordt ook voor de voorziening warme en koude dranken een partner gezocht die een zo duurzaam en circulair mogelijke oplossing samen met de gemeente Meppel kan realiseren. De gemeente Meppel is sinds 2010 een Fairtrade gemeente. Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat verschillende organisaties overal in de gemeente bijzonder veel aandacht besteden aan Fairtrade. De inschrijver moet minimaal beschikken over de mogelijkheid om producten met een Fairtrade certificaat te kunnen leveren. Om deze uitdaging te realiseren hanteert de gemeente Meppel de RCC-methodiek (Rapid Circular Contracting) voor de onderhavige aanbesteding.

De uit te voeren werkzaamheden bestaat uit:

  • Het leveren van warme en koude dranken voorzieningen/ service op de locaties van de gemeente Meppel.
  • Het onderhouden, reinigen en vullen van de machines.

De volgende locaties zijn onderdeel van de opdracht:

  • Stadhuis, Grote Oever 26, met acht koffiemachines
  • Gemeentewerf, Eekhorstweg 16,  twee koffiemachines

Voor de aangeboden dienstverlening van de opdrachtnemer is een plafondbudget vastgesteld van respectievelijk €64.000,- exclusief BTW per jaar. Van de opdrachtnemer  wordt verwacht dat de opdracht binnen dit budget wordt uitgevoerd. Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart inschrijver akkoord te gaan met dit budget.

Voor deze aanbesteding wordt een marktinformatiedag en schouw georganiseerd op dinsdag 9 mei 2022 , van 09.30 – 12.00. Tijdens deze ochtend krijgen geïnteresseerde partijen een toelichting op de aanbesteding en meer specifiek op de RCC-methodiek en de ambities. Tijdens de marktinformatiedag wordt ook een casus behandeld om partijen inzicht te geven in de betekenis van de RCC-methodiek voor de inschrijving. Daarnaast krijgen de geïnteresseerde partijen de mogelijkheid om vragen te stellen over de RCC-methodiek. De powerpointslides van deze ochtend zullen beschikbaar komen op Tenderned na 9 mei 2022. Voor de marktinformatiedag en schouw kunnen potentiële inschrijvers zich via de berichtenmodule van Tenderned aanmelden tot en met uiterlijk vrijdag 6 mei, 12:00 uur. De marktinformatiedag en schouw vinden plaats op het stadhuis van de gemeente Meppel, Grote Oever 26.

Aanbesteder heeft gekozen voor een openbare procedure. De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die, kort door de bocht gezegd, naast automaten, koffie etc. ook de mooiste praatjes levert.

Bron: Tenderned donderdag 28 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260122

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *