Valondergronden leveren en onderhoud ‘s-Hertogenbosch – Aanbestedingsnieuws

Valondergronden leveren en onderhoud ‘s-Hertogenbosch

Foto: Pixabay

Het doel van deze openbare aanbesteding is om een opdrachtnemer te selecteren welke voor de gemeente ’s-Hertogenbosch de aanleg en het onderhoud van de valondergronden kan uitvoeren. De af te sluiten  raamovereenkomst omvat hoofdzakelijk de volgende werkzaamheden:

– verwijderen van vuil mos en algen op valondergronden en speelvelden;
– onderhoud van kunstgras valondergronden vanaf 10m2 en speelvelden vanaf 200m2;
– herstel grasmat van speelvelden of gras onder en nabij speelobjecten;
– herstel van bestrating onder en direct rondom valondergronden;
– herstel van onderbouw van valondergronden;
– herstel van valondergronden en speelvelden inclusief belijning;
– vervanging van valondergronden en speelvelden inclusief belijning, niet zijn de onderdeel van renovatie projecten;
– aanvullen losse ondergronden;
– leveren boomschors, houtsnippers en zand;
– aanleg van drainage onder kunstgrasvelden;
– aanleg van valondergronden;
– aanleg van speelvelden in kunstgras;
– jaarlijkse inspectie kunstgras trapvelden en valondergronden op schades en advies voor vervanging. Inclusief rapportage onder verdeeld in:

* Onveilige schades (struikelgevaar);
* Esthetische schades(brandplekken);
* Adviesvervanging 0-2 jaar & 3-5 jaar en verder.

In het bestek worden alle werkzaamheden beschreven welke van toepassing zijn op de raamovereenkomst met een geschatte waarde van €4.000.000,- over vier jaar. De overeenkomst gaat in op 1 juli 2022 en eindigt op 31 juni 2024. Na het verstrijken van de looptijd kan het contract optioneel eenzijdig door opdrachtgever worden verlengd met twee perioden van één jaar. De aanbestedende dienst acht een beoordeling op basis van de laagste prijs als meest passend voor deze opdracht. De kwaliteitseisen en normeringen aan het te leveren product zijn gedetailleerd beschreven in het bijgevoegde bestek.

Bron: Tenderned donderdag 28 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260138

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *