Voedingscentrum besteedt drukwerk aan – Aanbestedingsnieuws

Voedingscentrum besteedt drukwerk aan

Foto: Voedingscentrum Nederland

Het betreft: hier een aanbesteding van het Voedingscentrum Nederland voor een raamovereenkomst met een looptijd van 24 maanden en eventuele verlengingen.. De opdrachtgever heeft een eenzijdige optie op verlenging van 2 maal de periode van maximaal 12 maanden. De maximale looptijd van de Opdracht bedraagt 48 maanden met en geschatte waarde van € 1.200.000,-

De scope betreft:

Basisproducten; folders, flyers, brochures en boeken die via de website worden aangeboden en die -meestal- in ongewijzigde vorm worden herdrukt op het moment dat de voorraad op raakt;

Programma-materialen: folders, brochures, flyers, posters, die specifiek voor een programma gemaakt worden. Programma’s hebben een doorlooptijd van een aantal maanden tot een jaar en er is weinig sprake van herdrukken.

Huisstijl materialen: briefpapier, enveloppen, visitekaartjes en with- compliments-cards.

OPTIE: Onvoorziene spoedprojecten welke niet voorzien zijn en waar aanbestedende dienst vier  maal per jaar gebruik van mag maken. Door de niet voorspelbare aard van deze projecten wordt de waarde die voortvloeit uit de opdrachten van deze projecten niet meegerekend bij de omvang van de raamovereenkomst. De aanbestedende dienst zal melden wanneer het een dergelijke opdracht betreft. Inschrijver dient dit na te vragen indien er naar redelijkheid kan worden verwacht dat het een opdracht is welke afkomstig is uit een onvoorzien spoedproject maar niet vermeld is als afkomstig uit een onvoorzien spoedproject. Deze spoedprojecten dienen niet verward te worden met spoedopdrachten. het verschil word nader beschreven in de definities. Het kan hierbij gaan om:

  • Stickervellen (t.b.v. diverse projecten)
  • Certificaten (bv. voor project train-de-trainer)
  • Notitieblokjes (op maat gemaakt)
  • Forex reclameborden
  • Ansichtkaarten

Inschrijver kan geen rechten hieraan ontlenen.

De Aanbestedende Dienst is niet verplicht om de gewenste opties af te nemen. De aanbestedende dienst kan aanvullende of herhalingsopdrachten verstrekken op basis van artikel 2.36 van de Aanbestedingswet 2012.

Bron: Tenderned 8 augustus 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/172576

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *