VNG wil verantwoordelijkheid jeugdzorg terugleggen – Aanbestedingsnieuws

VNG wil verantwoordelijkheid jeugdzorg terugleggen

In 2015 namen gemeenten taken op het gebied van werk, zorg en jeugd van het Rijk over.  Via een open brief in een dagblad laten de gemeenten weten grote zorgen te hebben over het geldgebrek dat gemoeid gaat met de jeugdzorg decentralisatie. De uitvoering van jeugdzorg is daardoor niet meer gegarandeerd. Hoe dat dan verder gaat met het inkopen van jeugdzorg laat de brief in het midden; maar de suggestie wordt gewekt dat het dan helemaal niet meer wordt ingekocht.

De gemeenten zijn al jaren met het kabinet in gesprek over de tekorten in de jeugdzorg en de zorg voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Diverse onderzoeken, die zijn uitgevoerd in opdracht van het Rijk en de gemeenten, tonen aan dat de omvang van de zorg sterk toeneemt. Naast de toename van 12,1 procent van jongeren die jeugdzorg nodig hebben, is ook meer zorg nodig voor mensen met psychische problemen en verward gedrag. Zij belanden na hun ontslag uit de kliniek of forensische instelling vaak rechtstreeks in de maatschappelijke opvang.

©FNV 2018

De problemen in het sociaal domein worden door gemeenten in het gehele land gevoeld. Het gaat ook niet alleen om grote of alleen om kleine gemeenten. De forse tekorten hebben bij veel gemeentelijke bestuurders en ambtenaren tot onbegrip, frustratie en zelfs woede geleid. Kabinet en parlement lijken deze forse en complexe taken bij gemeenten neer te leggen zonder verantwoordelijkheid voor de uitvoeringsvraagstukken te nemen.

Gemeenten kunnen niet de noodzakelijke extra kosten zelf opvangen. Hun begroting moet nu eenmaal sluitend zijn, zo stelt de VNG. Als er geen compensatie komt, moeten gemeenten bezuinigen. Dat heeft ongewenste gevolgen. Denk aan wachtlijsten in de jeugdzorg, overlast in wijken, het uitstellen van onderhoud, verhoging van de OZB, bezuinigingen op cultuur en sluiting van bibliotheken, sportcomplexen of andere voorzieningen.

In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen. Dat zullen we nooit zomaar doen, we willen onze jeugd niet in de steek laten. Maar de huidige maatschappelijke opgaven vragen om een gezamenlijke aanpak, van één overheid. Als Nederlandse gemeenten roepen wij het kabinet dan ook op de mensen die wat extra hulp nodig hebben niet in de kou te laten staan

Bron: VNG, 8 mei 2019
https://vng.nl/files/vng/brief_ad.pdf

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *