VNG: Klachtenregeling aanbesteden moet op tijd af – Aanbestedingsnieuws

VNG: Klachtenregeling aanbesteden moet op tijd af

Aanbestedende diensten moeten op termijn een klachtenregeling hebben voor aanbestedingen. De VNG adviseert gemeenten zich tijdig hierop voor te bereiden. De handreiking ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’ van het ministerie van EZK biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling.

Het ministerie van EZK werkt aan een regeling voor een verplichte laagdrempelige klachtenregeling voor alle aanbestedende diensten. Daarbij hoort een onafhankelijk klachtenloket specifiek voor de behandeling van klachten over aanbestedingen. Dat kan worden ingericht binnen of buiten de organisatie of in samenwerking met andere organisaties. Deze verplichting wordt opgenomen in de Aanbestedingswet 2012. Dit is een van de maatregelen waarmee het ministerie de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden wil verbeteren.

Bron: Wikia 2017

In voorbereiding hierop kunnen gemeenten de ‘Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden’ gebruiken om te starten met de (verdere) professionalisering van klachtafhandeling. De handreiking vervangt het huidige Advies Klachtafhandeling bij aanbesteden.

Zie ook:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *