Aannemer renovatie teambureau Politie Leek – Aanbestedingsnieuws

Aannemer renovatie teambureau Politie Leek

Het huidige teambureau aan de Waezenburglaan.
Foto: © Politie

Door een gemeentelijke herindeling zijn een aantal gemeenten, waaronder de gemeente Leek samengevoegd tot de gemeente Westerkwartier. De voormalige basisteams uit Zuidhorn en Leek zullen als een nieuw samengesteld team, Robuust Basis Team (RBT) Westerkwartier, vanuit het teambureau Leek gaan samenwerken. In de volksmond heet het bureau nog steeds
teambureau Leek, maar dat zal langzamerhand teambureau Westerkwartier worden. De huidige leegstaande locatie wordt momenteel beheerd door een leegstandsbeheerder en is klaar om verbouwd te worden. Het bestaande teambureau zal o.a. worden uitgebouwd, zodat activiteitgericht gewerkt kan worden. 
Het teambureau aan de Waezenburglaan 31, Leek is gebouwd in 1996 en heeft een oppervlakte (incl. bijgebouw) van 901 m2 bvo. Het gebouw bestaat uit een kantorendeel van twee bouwlagen en een deel van één bouwlaag met een ophoudgebied, een werkplaats en opslag voor inbeslaggenomen brommers en fietsen en waarin ook een noodstroomaggregaat staat. De twee verdiepingen van het kantorendeel zijn met elkaar verbonden door middel van een grote vide bij de entree en een aantal kleinere vides in de gangzone, die het daglicht vanuit de erboven gelegen lichtstraat naar de begane grond leiden. De gebruikers van het gebouw ervaren klimaatklachten. In de zomer is het erg warm, door de lichtstraat in het dak, de twee glazen kopgevels van het gebouw en de afwezigheid van koeling. In de winter is het er koud; de kozijnen in de gevel kennen achterstallig onderhoud en de gevel heeft een aantal koudebruggen. De buiten zonwering is lastig bedienbaar, waardoor deze veelal dicht zit en het relatief donker is in het gebouw. Onder een overkapping op het afgesloten buitenterrein staan nu twee portocabins, welke zijn ingericht als dames- en herenkleedkamer. Er is onvoldoende ruimte in het gebouw aanwezig om deze voorzieningen in de huidige situatie in het gebouw op te nemen. Momenteel rukken de dienstvoertuigen uit via de elektrisch bedienbare poort aan de noordzijde, via de Lindensteinlaan. Hierbij moet er een fietspad overgestoken worden en wordt het zicht belemmerd door een bushokje, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Uitrijden via de zuidzijde over de Waezenburglaan is hiervoor de gewenste oplossing.

In het gerenoveerde teambureau zal het RBT Westerkwartier van 64,1 fte (ca. 100 medewerkers) gehuisvest moeten worden. De beoogde grootte van het gebouw wordt ongeveer 1.065 m2. In het gebouw zal rekening gehouden moeten worden met verschillende zoneringen van gebruikersgroepen (politie, arrestanten, bezoekers/publiek) en verschillende
beveiligingszoneringen. Het eindproduct, zijnde het verbouwde teambureau, moet doelmatig en
functioneel zijn. Het huisvestingsconcept is gericht op activiteitgericht werken (AGW) om de huisvesting zoveel mogelijk toekomstbestendig te maken binnen een organisatie in verandering. Het binnenklimaat, de verlichting en akoestiek zijn belangrijke randvoorwaarden voor de toekomstige gebouwgebruikers. Verder zullen privacy (zicht van buiten naar binnen), 24-uurs gebouwgebruik, logistiek en de gebouwbeveiliging aandacht vragen. Het project zal met energieprestatieniveau BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) worden uitgevoerd.

Van het bestaande gebouw wordt de beglazing in de gevelpuien vervangen door triple beglazing, de beide kopgevels worden vervangen door hoogwaardige aluminium puien annex geïsoleerde dichte geveldelen. Het interieur krijgt een complete facelift door het vervangen van de binnen indelingen en door nieuwe vloer –en wandafwerkingen aan te brengen. De installaties worden vervangen, waarbij zowel een nieuwe warmteopwekking annex koeling middels een VRF systeem worden gerealiseerd. Daarnaast komt een balansventilatie die de klimaatcondities in het gebouw verzorgen. Aan het bestaande gebouw wordt een nieuwe vleugel gemaakt op de plaats van het huidige ophoudgebied en garage. In die nieuwe vleugel komt een nieuw ophoudgebied en op de verdieping een grote kleedkamer.

De politie volgt met deze aanbesteding de openbare procedure, die zoals u weet uit een selectie- en een inschrijffase bestaat. Het doel van de selectie, door middel van loting,  is om maximaal vijf gegadigden te selecteren die zullen worden uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. Het doel van deze aanbesteding is een overeenkomst af te sluiten met één aannemer die integraal verantwoordelijk is voor alle hoofdelementen in de bouwfase, Bouwkundig (B), Elektrotechnische (E) en Werktuigbouwkundige Installaties (W) (incl. terrein) conform het bestek, TO en de door de Politie gestelde eisen. De hierbij behorende documenten worden in de inschrijvingsfase aan de geselecteerde gegadigden beschikbaar gesteld.

BronL Tenderned dinsdag 22 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/253270

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *