VIP-vervoer ten behoeve van de Nationale ombudsman (update onder artikel) – Aanbestedingsnieuws

VIP-vervoer ten behoeve van de Nationale ombudsman (update onder artikel)

Foto: Pixabay.com

De Nationale ombudsman is een Hoog College van Staat en bestaat in Nederland sinds 1982. Sinds 1999 is het ambt van Nationale ombudsman in de Grondwet verankerd. Ruim 180 medewerkers ondersteunen de Nationale Ombudsman (Ombudsman) in zijn werk. Samen behandelen zij jaarlijks zo’n 35.000 verzoeken. Het bureau van de Nationale ombudsman is gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 151 in Den Haag.

De Nationale ombudsman beschermt de burger tegen onbehoorlijk overheidsoptreden. Want de burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten we duidelijk zijn: meestal gebeurt dat ook. Maar het lukt niet altijd. En dan is het goed dat de burger die zich benadeeld of onrechtvaardig behandeld voelt, voor bescherming terecht kan bij een onafhankelijk instituut. Dit instituut is de Nationale ombudsman.

Op dit moment wordt de Ombudsman vier keer per week om 6.45 uur van huis (in Amsterdam) opgehaald en naar het kantoor van de aanbestedende dienst in Den Haag gebracht. Over het algemeen wordt de Ombudsman ’s avonds, rond 18.00 uur, weer naar huis gebracht.
Dit is de enige vaste rit. Echter moet de inschrijver hiervan kunnen afwijken. Gedurende de werkweek zijn er regelmatig overdag ritten naar afspraken. Dit kan zowel in de regio als landelijk zijn. Minstens één keer per week heeft de Ombudsman ’s avonds een afspraak en dient hij rond 22.00 uur vanaf de locatie van zijn afspraak naar huis gebracht te worden. Soms komt het meerdere keren per week voor dat de Ombudsman ’s avonds een afspraak heeft. Aangezien de eindtijden van de afspraken niet altijd vast staan, kunnen langere wachttijden voorkomen. Naast de bovenstaande ritten ten behoeve van de Ombudsman, is er een Kinderombudsman en een substituut Ombudsman die gebruik mogen maken van de diensten met betrekking tot het VIP-vervoer. De Kinderombudsman en de substituut Ombudsman maken minimaal eens per maand gebruik van het VIP-vervoer. Over het precieze gebruik van het VIP-vervoer door de Kinderombudsman en de substituut Ombudsman kan de aanbestedende dienst echter geen uitspraak doen aangezien hier onvoldoende inzicht in is. Doordat ook de Kinderombudsman en
de substituut Ombudsman gebruik mogen maken van de diensten met betrekking tot het VIPvervoer, kan het voorkomen dat er op dezelfde momenten meerdere auto’s met chauffeur benodigd zijn. Er zullen maximaal drie auto’s met chauffeur op hetzelfde moment nodig zijn.
Daarnaast kan het voorkomen dat er ritten in het weekend gereden worden. 

Alle ritten samen, zowel de vaste als de variabele, vertegenwoordigen ongeveer 70.000 kilometer per jaar op basis van historische gegevens. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Flexibiliteit en proactiviteit zijn belangrijk voor de aanbestedende dienst. Indien een spoedrit in
het weekend of buiten kantooruren uitgevoerd moet worden, dient dit mogelijk te zijn. Deze situatie komt slechts incidenteel voor. Indien de chauffeur op het laatste moment niet beschikbaar is, dient snel en proactief een oplossing gevonden te worden. Het voertuig mag beschikken over zowel een blauw als geel kenteken, waarbij de voorkeur van de aanbestedende dienst uitgaat naar een geel kenteken. Het vervoer mag geen taxiaanduiding hebben.

Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een Europese niet-openbare procedure: de geschatte waarde van de opdracht overschrijdt het drempelbedrag van €139.000,- exclusief btw voor het uitvoeren van een Europese aanbesteding. De aanbestedende dienst
voorziet een groot aantal inschrijvers. Op dinsdag 15 september2020  is er een marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed. Op deze marktconsultatie zijn in totaal acht reacties ontvangen. Naast de marktconsultatie hebben andere partijen aangegeven deel te willen nemen aan de
aanbesteding. Ervan uit gaande dat, naast de partijen die hebben deelgenomen aan de marktconsultatie, nog meer partijen zullen inschrijven op de aanbesteding is gekozen voor de niet-openbare procedure. Het doorlopen van de niet-openbare procedure, betekent daarmee lagere administratieve lasten voor zowel aanbestedende dienst als inschrijvers, in relatie tot de kans de opdracht te winnen.

AN- Ja VIP vervoer is belangrijk, dat merken wij zelf ook. Alleen hadden wij het goed geregeld, maar de overheid heeft weer roet in het eten gegooid. Met de trein rijd je CO2-neutraal en met een deelauto of fiets op de plaats van bestemming ging het van een leien dakje. We mogen nu de trein niet meer in. Dit is pure discriminatie van mensen met ademhalingsproblemen,. Naar de supermarkt met je doktersafspraak, medicijnen, recepten en nota’s voor niet vergoede medicijnen en een geprint kaartje, het is belachelijk. De trein en nu ook het station is verboden terrein. Waar mensen met gezichtsbeperking, of invaliden nog wel geholpen worden laat de overheid en de NS je gewoonweg barsten. Het is overigens zeer simpel op te lossen, reserveer een deel van de eerste klas coupé voor mensen die door hun kwaal geen masker verdragen, maar nee hoor, stik maar is blijkbaar het motto van NS en overheid. Hier zou zelfs de Ombudsman eens naar moeten kijken. Voorlopig is Aanbestedingsnieuws al blij met een enkele reis Redactie Eindhoven naar Redactie Amsterdam een dezer dagen ( 12 december). Dus als er tevreden lezers zijn, die tegen treinkosten, en eventueel een gratis advertorial op Aanbestedingsnieuws, een redactielid te kunnen vervoeren houden wij  ons van harte aanbevolen. (redactie@aanbestedingsnieuws.nl).

UPDATE:

Na lang zoeken vonden we op de website van de NS bij veelgestelde vragen over het Coronavirus dat ook de NS de nieuwe wet op het verbod op mondkapjes volgt. Dat wil zeggen dat de mensen met een longaandoening zijn vrijgesteld van het dragen van een mondmasker. meer hierover op https://www.ns.nl/uitgelicht/corona/mondkapjes-in-trein-en-op-ns-stations.html (antwoord op de vraag ik heb een longziekte). Hiermee kan de redactie weer gebruik maken van de trein. De vraag of iemand ons redactielid kan vervoeren blijft wel geldig, maar de noodzakelijkheid is verdwenen. Wij zullen de discriminatie melding dus niet verder doorzetten.

Bron: Tenderned 8 december 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/213800

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *