Vier snelle interventie voertuigen voor vier veiligheidsregios – Aanbestedingsnieuws

Vier snelle interventie voertuigen voor vier veiligheidsregios

Voorbeeld van een snel interventievoertuig.
Foto: zieglerbrandweertechniek.nl

Brandweer Amsterdam-Amstelland, Brandweer Kennemerland, Veiligheidsregio Noord Holland Noord & Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, (hier voorafgaand en hierna te noemen NW4) zijn voornemens om door middel van dit bestek gezamenlijk SIE voertuigen (Snel Interventie Eenheid) aan te besteden.

De aanbesteders zijn op zoek naar een opdrachtnemer voor het leveren van vier voertuigen voor een Snelle Interventie Eenheid. De vier deelnemende regio’s zijn voornemens elk één voertuig af te nemen. De aanbesteding bestaat uit één perceel. Reden hiervoor is dat de homogeniteit van het gevraagde product zo evident is, dat opdelen in meerdere percelen niet voor de hand ligt. Bovendien hecht opdrachtgever grote waarde aan uniformiteit en herkenbaarheid. Het doel van deze aanbesteding is om één overeenkomst te sluiten met één opdrachtnemer.
De contractduur van de overeenkomst bedraagt 2 jaar. Gedurende deze 2 jaar zullen de vier regio’s ieder één voertuig bestellen. Wanneer dit niet lukt binnen de looptijd van 2 jaar kan de overeenkomst door aanbesteder met 2 maal 1 jaar worden verlengd.

De specialistische IBGS-eenheid (SIE), is een eenheid bestaande uit zes personen. Een SIE is uitgerust en getraind om meer complexe incidenten met gevaarlijke stoffen te stabiliseren en effecten te beperken. Het voertuig is bepakt met adembescherming en gaspakken en
bronbestrijdingsgereedschappen. De eenheid is een zelfstandig opererende eenheid. Een SIE kan vier bronbestrijders, inzetten. Een SIE wordt ingezet om de basiseenheden te ondersteunen en aan te vullen als deze niet meer (veilig) ingezet kunnen worden. Daarbij moet gedacht worden aan
verkenning, bronbestrijdingswerkzaamheden, detectie, meten en monstername in vervuild gebied. Een SIE voertuig is een gemotoriseerd voertuig bestaande uit een chassis met cabine, een aan één gesloten manschappenruimte en een vast opgestelde opbouw met opbergruimten voor materiaal, bereikbaar van buitenaf. Er kunnen, inclusief de wagenbestuurder, 7 personen mee worden vervoerd (2-2-3). Het voertuig wordt uitgerust met inventaris, overeenkomstig opgave van de opdrachtgever. De eisen aan de wagen zijn opgenomen in het plan van eisen

Bron: Tenderned 19 november 2019 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/180871

 

1 thought on “Vier snelle interventie voertuigen voor vier veiligheidsregios

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *