Vervanging VRI 177 Incl. 15 jaar onderhoud provincie Gelderland – Aanbestedingsnieuws

Vervanging VRI 177 Incl. 15 jaar onderhoud provincie Gelderland

N344 Foto: Google Streetview

Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2395, voor het vervangen van VRI 177 aan de N344 / N790 inclusief 15 jaar onderhoud in de Provincie Gelderland. Deze opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de laagste prijs heeft uitgebracht.

De prestaties die worden gevraagd van de opdrachtnemers zijn beschreven in de vorm van standaard werkzaamheden, vastgelegd in het RAW-bestek. Er is sprake van een zeer vergaande standaardisatie waardoor inschrijvers precies weten waarvoor zij prijzen afgeven en wij precies weten welke prestaties wij voor die prijzen geleverd krijgen. Variaties zijn niet gewenst en er is een uniforme werkwijze en uniforme montage voorschriften opgenomen in het RAW-bestek.  Alle mogelijke door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden zijn volledig in detail vastgelegd. Hierbij is het niet redelijkerwijs te verwachten dat een zodanige ruimte voor marktpartijen wordt gecreëerd dat zij zich voldoende uitgedaagd voelen om innovatie en duurzame oplossingen aan te bieden.

Het uit te voeren werk is gelegen aan  de N344 / N790 in de gemeente Voorst

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a.  Vervangen VRI lantaarns    ( ca. 35 stuks)
b   Vervangen masten     ( ca. 20 stuks)
c.  Vervangen portalen      ( ca. 2 stuks)
d.  (Ver)plaatsen zweepmast    ( ca 2 stuks)
e.  Schilderen portaal/zweepmast/combimast ( ca. 3 stuks)
f.  Vervangen VRI-automaat    ( ca. 1 stuks)
g.  Aanbrengen detectielussen    ( ca. 75 stuks)
h.  Aanbrengen drukknoppen    ( ca. 14 stuks)
i.  Uitbreiden bekabeling
j.  Plaatsen verkeers-camera op kantel mast  (1 stuks)
-.  15 jaar onderhoud

De uitvoering van de werkzaamheden is vanaf 1 september 2021 t/m 15 oktober 2021.

Het civiele werk ligt bij de opdrachtnemer van bestek 2391. Bij deze opdrachtnemer ligt ook de coördinatie en de verkeersmaatregelen om dit werk uit te kunnen voeren.

Bron: Tenderned 2 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218497

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *