Aannemersselectie – Nieuwbouw VO campus Buiksloterweg Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Aannemersselectie – Nieuwbouw VO campus Buiksloterweg Amsterdam

Impressie

Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (hierna: VOvA), wordt vertegenwoordigd door De Dienst Huisvesting en Inkoopmanagement van het ROC van Amsterdam als Aanbestedende Dienst. Het VOvA beoogt haar locatie aan de Buiksloterweg, waar de huidige scholen Vox College en de Nieuwe Havo zijn gehuisvest te slopen en hier samen met het Bredero beroepscollege gezamenlijke nieuwbouw voor de drie scholen te plegen. De nieuwbouw zal ruimte bieden voor één nieuwe brede scholengemeenschap. Ten behoeve van de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden is de Aanbestedende Dienst van plan één inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven. 

De huidige schoolgebouwen zijn functioneel en technisch verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen.  Met het plan voor één nieuwbouw zet het VOvA de ambities van stad, stadsdeel, het Amsterdams voortgezet onderwijs én de drie betrokken scholen om in een concrete innovatieslag. Het plan is om een Openbare, eigentijdse scholengemeenschap Noord te realiseren op de locatie aan de Buiksloterweg. De eisen en wensen van de opdrachtgever zijn vastgelegd in het document “Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen”. Het doel van het nieuwe onderwijsgebouw is samen méér te zijn dan de som der delen, namelijk een openbaar eigentijds onderwijsaanbod voor beroepsgericht en academisch onderwijs onder één dak. Het is een campus voor alle leerlingen. Een scholengemeenschap die talent-ontwikkeling van leerlingen bevordert en hen de ruimte geeft voor levensecht leren. Hiervoor zijn de huidige gebouwen ongeschikt. Deze unieke en open ‘campus’ op de Buiksloterweg maakt onderdeel uit van de grotere Campus Noord met zowel de nabijgelegen Bredero mavo en het Hyperion Lyceum als met het MBO College Noord en het HBO in Noord. Omvang van de nieuwbouw voor onderwijs:

Aantal leerlingen: 915 leerlingen
Omvang totaal: 7.326 m² bvo
Inpandige fietsenstalling ca: 2.000 m² bvo

Vanuit de stedenbouwkundige inpassing worden in ieder geval de volgende thema’s benoemd:
Naast de herpositionering van de maatschappelijke bestemming voor de scholengemeenschap is er rekening te houden met een sportvoorziening, een basisschool (PO) en woningbouw op de plot;
Deze opgave betreft de realisatie van de VO Campus, de andere functies worden door derden als separate projecten benaderd;
Fiets parkeren dient conform gemeentelijk beleid inpandig voorzien te worden;
Voor auto parkeren worden geen bouwkundige oplossingen opgenomen;
De buitenruimte voor de nieuwbouw wordt na realisatie van de nieuwbouw ingevuld door de gemeente, als onderdeel van de groenstructuur zone.

De Aanbestedende Dienst gaat bij de ontwikkeling en uitvoering van het project uit van een bouwteamverband welke start in de loop van de fase VO en afgerond wordt met een DO+ (Definitief Ontwerp + technische omschrijving). Bij afronding van een DO+ wenst de aanbestedende dienst een UAVGC contract af te sluiten met de betrokken bouwteamaannemer voor de verdere engineering en realisatie. Opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van de concept bouwteamovereenkomst, de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005) en de conceptovereenkomst (de conceptovereenkomsten worden verstrekt in de gunningsfase).

Architectenbureau BDP heeft de opdracht om samen met andere adviseurs het PvE uit te werken in een ontwerp. Op dit moment bevindt het ontwerp zich in de fase Structuurontwerp.  Het ontwerpuitgangspunt is om een gebouw te realiseren met een slim en economisch stramien, welk vervolgens flexibel en duurzaam ingezet kan worden om het onderwijsconcept te faciliteren en eventuele toekomstige veranderingen in te kunnen passen. Door een uniforme opzet en detaillering op het gebied van oriëntatie, materiaalgebruik, constructie en installaties, kunnen de investeringskosten maar ook de exploitatiekosten van het gebouw binnen de kaders blijven.

Het maximale beschikbare budget bouwkosten incl. fietsenkelder, exclusief losse inrichting bedraagt:
€14.100.000, – excl. btw.
Daarnaast is er een subsidie beschikbaar (maximaal €1.000.000,- incl. btw) welke met goede onderbouwing kan
worden ingezet voor realisatie van een duurzamer gebouw (voorbereiding-, realisatie-, en bijkomende kosten), verdeeld naar de volgende twee thema’s:

Gasloos bouwen € 516.000, – excl. btw
Stimuleringsbudget € 310.000, – excl. btw

De aannemer heeft samen met het ontwerp- en bouwteam de taak om het project binnen dit budget te ontwerpen en te realiseren. Na het doorlopen van de aanbestedingsprocedure wordt naar verwachting, en indien tot gunning wordt
besloten, in mei 2021 opdracht verstrekt zodat gestart kan worden met het bouwteam. De uitvoeringswerkzaamheden starten per maart 2022 en de oplevering vindt uiterlijk oktober 2023 plaats. 

Bron: Tenderned 2 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218537

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *