Vervanging OVL gemeente Woerden 2022-2026 (vooraankondiging) – Aanbestedingsnieuws

Vervanging OVL gemeente Woerden 2022-2026 (vooraankondiging)

Muggenburg ©Schagen 2018

De gemeente Woerden heeft het voornemen een opdracht voor de  vervanging van de openbare verlichting te verstrekken.
Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer. De opdrachtgever wenst een overeenkomst aan te gaan voor een periode van drie jaar en eenmaal een optie tot verlenging van één jaar.
De aanbesteding heeft als doel het op transparante wijze afsluiten van een raamovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Voor het aanbesteden van deze opdracht heeft de gemeente Woerden gekozen voor een Europese openbare aanbesteding. Gunning zal plaatsvinden op basis van de economisch meest voordelige inschrijving op basis van: beste prijs- kwaliteitsverhouding. De werkzaamheden voor het aan te besteden ‘Vervanging OVL gemeente Woerden 2022-2026 bestaan in
hoofdzaak uit:
• verplaatsen, bijplaatsen en/of vervangen van lichtmasten en/of armaturen;
• rapporteren van de verrichte werkzaamheden;
• verwerken gegevens in een beheersysteem;
• opstellen calculaties en verlichtingsplannen;
De contractvorm is een raamovereenkomst op basis van de RAW-system

Bron: Tenderned maandag 25 juli 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/268305

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *