Vervanging en renovatie Roertunnel en tunnel Swalmen (A73) RWS – Aanbestedingsnieuws

Vervanging en renovatie Roertunnel en tunnel Swalmen (A73) RWS

Rijkswaterstaat is als beheerder verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren en presteren van de Roertunnel en de tunnel Swalmen in de A73. Vanaf 2021 is een aantal tunneltechnische installaties in de Roertunnel en tunnel Swalmen einde
levensduur (theoretisch). Daarnaast is gebleken dat op basis van onderzoeken en inspecties een aantal installaties een grotere degradatie vertonen dan voorspeld. Rijkswaterstaat dient er voor te zorgen dat de functies van de tunneltechnische
installaties gewaarborgd blijven. Dat doet RWS door delen van het complex te vervangen en/of renoveren.

De Roertunnel en tunnel Swalmen (A73) maken onderdeel uit van het programma Vervanging en Renovatie (VenR). De VenR opgave is gepland in 2023. Projectteam Cluster ZN A Tunnels III is na interne opdrachtverlening verantwoordelijk voor de realisatie van het project “VenR A73 tunnels tranche 3”. Naast het onderdeel VenR is het Meerjarig Onderhoud (MJO) onderdeel van de scope van de aan te besteden opdracht. Het MJO betreft reguliere onderhoudswerkzaamheden en civiele werkzaamheden. De opdrachtnemer dient in hoofdzaak de volgende werkzaamheden te verrichten:
Vervanging en renovatie

  • De ontwerpfase t.b.v. van de scope VenR.
  • Vervangen van tien tunneltechnische installaties volgens Landelijke tunnelstandaard.
  • Aanvullende werkzaamheden zoals upgrade ABB systeem en realiseren testsysteem.
  • Toepassen van (levensduur verlengend) onderhoud van enkele tunneltechnische installaties op componentniveau.

Vast Onderhoud (incl. civiele werkzaamheden)

  • Meerjarig vast onderhoud aansluitend op het huidige instandhoudingscontract.
  • Civiele werkzaamheden (met name asfaltering).

Uitgangspunt ten behoeve van het Vast Onderhoud is een zo breed mogelijke scope:

  • Van slagboom tot slagboom (inclusief civiel onderhoud).
  • Alle tunneltechnische installaties ingegrepen. Dit betekent onderhoud aan alle tunneltechnische installaties binnen het tunneltracé.

De aanbesteder is voornemens een wachtkamerovereenkomst af te sluiten met de inschrijver die als tweede eindigt in de rangorde van deze aanbesteding. Deze wachtkamerovereenkomst heeft als doel om een snel alternatief te bieden aan
opdrachtgever, wanneer de opschortende voorwaarde in de overeenkomst niet tijdig worden ingevuld in de samenwerking tussen opdrachtgever en de winnaar van de aanbesteding of wanneer om een andere reden de overeenkomst ontbonden
wordt.

De toegepaste procedure is de concurrentiegerichte dialoog, deze bestaat uit een aanmeldingsfase, selectiefase,
dialoogfase en een inschrijvingsfase. 
De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV). 

Bron: Tenderned 18 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/222618

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *