Vervanging cellenbesturingssysteem cellencomplex Groningen – Aanbestedingsnieuws

Vervanging cellenbesturingssysteem cellencomplex Groningen

Foto: Pixabay.com/ElisaRiva

Het cellenmanagementsysteem, van een op dit moment nog niet nader te noemen cellencomplex, is verouderd en moet vervangen worden. De werkzaamheden betreffen detail-ontwerp, levering, realisatie, inbedrijfstellen, testen en
bedrijfsvaardig opleveren van een cellenbesturingssysteem, bouwkundige- en installatiewerken, databekabelingsinstallatie en no-break installatie. Het nieuwe cellenbesturingssysteem is inclusief nieuwe celbedienpanelen voor de plaatsing in de cellen van het cellencomplex. Aan de centrale managementserver kunnen meerdere bedienwerkplekken gekoppeld
worden waar de arrestantenbewaarders alle taken mee kunnen uitvoeren voor het aansturen van alle domotica in het arrestantengebied. Dit zal met name gebeuren vanuit de Centrale Post (CP) in het arrestantengedeelte, maar er zal ook een bedienwerkplek zijn bij de receptie/intake.
Er moet een eenvoudige en overzichtelijke grafische gebruikers-interface op deze bedienwerkplekken aangeboden worden waarmee de arrestantenbewaarder alle taken kan uitvoeren. De basis hiervoor zal een 2-dimensionale plattegrond zijn van het gehele cellencomplex met daarop d.m.v. pictogrammen aangegeven de verschillende te bedienen onderdelen zoals boven aangegeven. Na het aanklikken van het pictogram krijg je de details en instelmogelijkheden te zien van het betreffende
onderdeel. Een exacte opdrachtomschrijving zal tijdens de inschrijvingsfase worden verstrekt.

De scope van de CC-HHS aanneming van werk omvat ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden.

Ontwerpwerkzaamheden: Het maken van Uitvoeringsontwerpen op basis van het RFP.
Uitvoeringswerkzaamheden: Het realiseren van het opgedragen werk.

Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende disciplines:

 • 6.2 Kanalisatie
 • 6.3 Sloopwerk installaties
 • 6.4 Bouwkundige voorzieningen
 • 6.5 Elektrotechnische installaties
 • 6.6 Patchruimten
 • 6.7 Universeel bekabelingssysteem
 • 6.8 Cellenbesturings systeem
 • 6.9 Celbedienpaneel
 • 6.10 Intercominstallatie
 • 6.11 Arrestantenwacht
 • 6.12 Toegangscontrole installatie (ten behoeven van arrestengebonden ruimten)
 • 6.13 CCTV installatie
 • 6.14 Noodvoeding (UPS) installatie
 • 6.15 Gebouwbeheersysteem
 • 6.16 Multimedia CAI installatie

Het betreft een cellenbesturingssysteem t.b.v. 44 cellen (gehele locatie). Aan genoemde bedragen in euro’s, uren, aantallen en/of beschrijvingen met betrekking tot afname en verwachtingen kunnen door u op geen enkele wijze rechten worden
ontleend.
De opdracht kent de volgende mijlpalen:
– Start voorbereidende werkzaamheden : begin september 2021
– Levering Proof of Concept: begin September 2021
– Start uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse : begin november 2021
– Opleverdatum : 21-01-2022

Gunning vindt plaats op basis van het gunningcriterium Beste Prijskwaliteitverhouding (BPKV)
waarbij kwaliteit circa 40% weegt. Kwalitatieve gunningscriteria zijn naar verwachting :
– Project-, risico- en planningsbeheersing;
– Gebruiksvriendelijkheid GUI;
– Onderhoudbaarheid van het systeem.

en ondernemer mag maximaal bij één Verzoek tot deelname betrokken zijn in de
hoedanigheid van:

 • Zelfstandige Gegadigde; of
 • Deelnemer aan een samenwerkingsverband ofwel Combinatie; of
 • Hoofdaannemer.

Een ondernemer mag bij meerdere Verzoeken tot deelname betrokken zijn in de hoedanigheid van onderaannemer.
Een ondernemer mag niet zowel als hoofdaannemer bij een verzoek tot deelname betrokken zijn als onderaannemer bij een ander verzoek tot deelname. Als de Politie constateert dat een gegadigde heeft ingeschreven in strijd met het hierboven
bepaalde, dan worden alle verzoeken tot deelname waarbij de betreffende onderneming betrokken is uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Bron: Tenderned 3 maart 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/221198

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *