Vervanging buitenkozijnen – Sociale Verzekeringsbank – Aanbestedingsnieuws

Vervanging buitenkozijnen – Sociale Verzekeringsbank

Foto: Google Streetview

Eén van de doelstellingen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor de aankomende periode is “de basis op orde”. Dit kan ook naar deze opdracht worden vertaald, zeker omdat Facilities als onderdeel van de missie zorgt voor een passende, veilige
en duurzame werkomgeving. Ten behoeve van de realisering van het onderhoudsplan van het kantoor te Amstelveen (Van Heuven Goedhartlaan 1) dienen ca. vijfhonderdvijftig buitenkozijnen en de bijbehorende beglazing te worden vervangen.
De SVB heeft met deze aanbesteding tot doel een overeenkomst tot aanneming van werk af te sluiten met één uitvoerder/ aannemer voor de vervanging van de buitenkozijnen voor de SVB locatie te Amstelveen, zoals deze in de aanbestedingsdocumenten zijn beschreven. Dit dient te geschieden in samenspraak met de opdrachtnemer inzake de  aanbesteding gevelwerkzaamheden Atrium die op 25 november 2022 is gepubliceerd via TenderNed. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit:
• Vervanging buitenkozijnen incl. beglazing van hoofdkantoor SVB te Amstelveen;
• Werkzaamheden buitenraam- en deurkozijnen-3e verdieping (ramen). Uiterlijk maart 2024 opgeleverd;
• Afstemmen werkzaamheden derden inzake aanbesteding kozijnen Atrium.

Een schouw maakt onderdeel uit van deze aanbesteding. De schouw locatie is de Sociale verzekeringsbank, Van Heuven Goedhartlaan 1 1181 KJ Amstelveen. De schouwdatum is woensdag 25 januari 2023 van 09.30 uur tot 15.00 uur.  Uw aanmelding voor deelname aan de schouw kunt u uiterlijk op vrijdag 20 januari 2023 14.00 uur indienen via: inkoop@svb.nl . Deelname aan de schouw is niet verplicht. De SVB kan bij onvoorziene omstandigheden afwijken van de planning. In een dergelijke situatie worden Deelnemers vooraf hierover geïnformeerd.

De hoogte van de uitgaven voor deze opdracht is sterk afhankelijk van externe en interne ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan sterk gestegen prijzen van grondstoffen, hout en staal door de oorlog in Oekraïne. Daarnaast is de inflatie buitensporig hoog gezien de ontwikkelingen in Nederland en Europa. Dit maakt een raming van de opdracht lastig. Het is aan deelnemer om met een marktconforme prijsopgave te komen. De SVB beoogt een overeenkomst tot aanneming van werk aan te gaan met één opdrachtnemer voor de duur van het project en de werkzaamheden. De beoogde ingangsdatum van de overeenkomst is 01 juli 2023. De beoogde einddatum van de initiële looptijd van de overeenkomst is medio vierde kwartaal 2024. De SVB maakt voor deze aanbesteding gebruik van de nationaal openbare procedure. De inschrijvingen van de deelnemers die voldoen aan de eisen worden beoordeeld op het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’.

Bron: Tenderned zaterdag 7 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/284746

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *