Vervangen riolering Huiswaard 1 Alkmaar – Aanbestedingsnieuws

Vervangen riolering Huiswaard 1 Alkmaar

Foto: pixabay.com

Huiswaard 1 is onderdeel van de Alkmaarse wijk Huiswaard. Het rioolstelsel in het plangebied is vijftig jaar oud en de kwaliteit hiervan is redelijk te noemen. Op veel plaatsen komen wel radiale scheuren voor in het rioolstelsel. Daarnaast zijn veel inlaten kapot. Op zich zou de huidige staat van het rioolstelsel geen aanleiding geven om het gehele stelsel te vervangen. Omdat de gehele bestrating van gevel tot gevel open gaat in verband met de aanleg van een warmteleiding en Liander het gasnet gaat saneren, is het verstandig om de riolering nu ook te vervangen. De grootschalige werkzaamheden bieden gelijk kans om een nieuw tracé in te nemen voor het nieuwe rioolstelsel. Het huidige stelsel ligt aan beide zijden van de weg gescheiden van elkaar onder de bomen in de trottoirs. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het:

  • opbreken van bitumineuze verharding en elementverharding;-
  • opbreken van bestaande riolering;
  • ontgraven, vervoeren, afvoeren, leveren en verwerken van grond en zand;
  • leveren en aanbrengen van riolering;
  • aanbrengen van elementverharding en kantopsluitingen;
  • verrichten van diverse bijkomende werkzaamheden.

Het projectgebied bevindt zich in Huiswaard en bestaat, voor wat het waard is, uit de volgende straten. Sluiswaard, Stetwaard, Stikkelwaard, Hargerwaard, Hornwaard, Hiemerwaard, Broekerwaard, Bregwaard en Bannewaard. De start van de werkzaamheden is gepland voor 5 september 2022. Het werk moet opgeleverd zijn uiterlijk eind december 2023 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

De aanbestedende dienst Stadswerk072 is een dienstverlener voor gemeente Alkmaar op het gebied van beheer en onderhoud
van de buitenruimte. Stadswerk072 voert een openbare procedure. Gegund zal er worden op basis van de laagste prijs.

Bron: Tenderned dinsdag 10 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/261195

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *