Marktconsultatie de Mirandabad 50m bad Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie de Mirandabad 50m bad Amsterdam

Foto: © Gemeente Amsterdam

Het De Mirandabad, gelegen aan De Mirandalaan 9 Amsterdam, is van oorsprong een buitenbad en gebouwd in 1932. Destijds  heette het bad nog het Amstelparkbad. In 1946 wordt het Amstelparkbad vernoemd naar wethouder De Miranda. In 1979 wordt het huidige recreatiebad het De Mirandabad opgeleverd (binnen- en buitenbaden) en fungeert als grootstedelijk zwembad met jaarlijks gemiddeld 500.000 bezoekers. Het zwembad is verouderd, qua energieverbruik (gas) erg kostbaar in gebruik en het 50 meter buitenbad is “op”. De gemeente is in 2019 gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden om het zwembad te verduurzamen (gasvrij maken) en het vernieuwen en renoveren van de buitenruimte inclusief de buitenbaden. De buitenbassins en buitenterrein van het De Mirandabad zijn hier onderdeel van. Zo is in 2019 het peuterbad compleet vervangen en naar een andere locatie op het buitenterrein verplaatst. In hetzelfde jaar is onderzoek naar de status van de betonconstructie van het 50m buitenbassin uitgevoerd. Uit dit onderzoek en na een tijdelijke reparatie bleek dat het bassin, oorspronkelijk gebouwd in 1932, een restlevensduur heeft van ca. 5 jaar. Dit maakt het compleet vervangen van het 50m buitenbassin noodzakelijk. Gezien de slechte staat van het 50 meter buitenbad en hoge urgentie van vervanging is in februari 2022 een raadsbesluit genomen met een uitvoeringskrediet voor het vervangen van het 50 meter buitenbad op de huidige locatie.

Omdat op het gebied van bouwen en duurzame methodieken er veel ontwikkelingen gaande zijn, wil de gemeente Amsterdam de kennis en kunde uit de markt benutten om de ontwikkeling, bouw en daarbij behorende dienstverlening voor de komende aanbesteding: “Vervanging 50 meter buitenbad –de Mirandabad fase 1”beter te omschrijven en uit te vragen. Er is een aantal vragen opgesteld die de gemeente Amsterdam een beter inzicht moeten geven in deze (aanvullende) mogelijkheden.

De marktconsultatie vindt schriftelijk plaats in de Nederlandse taal. Potentiële marktpartijen kunnen zich aan de hand van het consultatiedocument een beeld vormen van de opdracht en van een aantal specifieke overwegingen die Amsterdam in de marktconsultatie wenst te toetsen. De vragen zijn opgenomen in het laatste hoofdstuk van het aanbestedingsdocument. Amsterdam wil u vragen te antwoorden per vraag, uw beantwoording dient in ieder geval herleidbaar te zijn naar de vragen. In de planning is ook een vragenronde opgenomen. U kunt schriftelijke vragen stellen tot 13 mei 2022 via de berichtenmodule van Tenderned. Vertrouwelijke vragen kunt u verzoeken 1:1 te beantwoorden.

Bron: Tenderned maandag 9 mei 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/260988

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *