Vervangen riolering en klimaatadaptief herinrichten Vogelwijk – Leiden – Aanbestedingsnieuws

Vervangen riolering en klimaatadaptief herinrichten Vogelwijk – Leiden

Foto: © Gemeente Leiden

De riolering in de Vogelwijk is aan vervanging toe. Dit biedt koppelkansen voor andere opgaven, zoals het vervangen van de verharding, de energietransitie, de aanleg van een klimaatrobuuste ondergrondse inrichting en een klimaatadaptieve bovengrondse inrichting en het vergroten van de biodiversiteit. Door deze opgaven onderling af te stemmen en waar mogelijk integraal uit te voeren, wordt werk met werk gemaakt, kosten bespaard en investeringen zo efficiënt mogelijk ingezet. De wijk
moet klimaatadaptief ontworpen en uitgevoerd worden, zodat deze voorbereid is op de klimaat van de toekomst met heftige regenbuien en langere periodes van droogte en hitte. In dit kader dient er, waar doelmatig, een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd te worden. Vanuit het thema circulaire economie worden zoveel mogelijk gebakken klinkers uit de rijbanen en
parkeervakken en natuurstenen trottoirbanden hergebruikt. De geschikte opdrachtnemer dient ervaring te hebben in werken in vooroorlogse wijken met trilling gevoelige panden op staal- en woningen op houten palen gefundeerd. Dit i.v.m. voorkomen van schade aan panden met aanleg van riool, toepassen van grondwateronttrekkingen en aanbrengen van verhardingen.
Omvang van de opdracht
• Verwijderen van elementenverhardingen;
• Verwijderen van de funderingslaag;
• Verwijderen van asfaltbetonverhardingen en kantopsluitingen;
• Uitvoeren van grondwerken;
• Reinigen en inspecteren van bestaand gemengd riool;
• Verwijderen en aanbrengen van riolering;
• Verwijderen en aanbrengen van kolken en aansluitleidingen;
• Aanbrengen van de funderingslaag;
• Aanbrengen van kantopsluitingen op fundering;
• Aanbrengen van asfaltbetonverhardingen;
• Aanbrengen van elementenverhardingen;
• Aanbrengen van markeringen;
• Treffen van verkeersvoorzieningen en maatregelen;
• Aanbrengen van openbare verlichting;
• Uitvoeren van conserveringswerken;
• Bijkomende werkzaamheden.

De aanvangsdatum van de opdracht ligt naar huidig inzicht in november 2022. De oplevering van het werk is voorzien medio oktober 2024. Deze Europese aanbestedingsprocedure geschiedt op basis van het ARW 2016, hoofdstuk 2. Hierbij wordt de openbare procedure gevolgd. De beoordeling van de inschrijving vindt plaats aan de hand van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV).

Bron: Tenderned dinsdag 30 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270792

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *