Marktconsultatie breedband-netwerk witte adressen in Fryslân. – Aanbestedingsnieuws

Marktconsultatie breedband-netwerk witte adressen in Fryslân.

Foto: Pixabay.com

In het buitengebied van de provincie zijn of worden door meerdere marktpartijen een glasvezelnetwerk aangelegd. In diverse gemeenten blijven er echter witte adressen over, die ondanks dat ze zich aangemeld hebben bij een marktpartij, niet worden aangesloten. Witte adressen zijn adressen waar een (koper)aansluiting aanwezig is, maar de snelheid geen 30 mb/s haalt. Dit is voor de provincie een onwenselijke situatie. De provincie zoekt daarom naar mogelijkheden om de realisatie van snel internet op deze overgebleven witte adressen samen met de markt mogelijk te maken en te bespoedigen. In deze marktconsultatie gaat het om 212 adressen in de gemeente Súdwest-Fryslân. In maart 2021 is ook een marktconsultatie gedaan voor onrendabele adressen in de gemeente Súdwest-Fryslân. De adressenlijst is ten opzichte van maart 2021 echter wezenlijk gewijzigd, waardoor de provincie de adressen in deze marktconsultatie nogmaals voorlegt aan de markt.

Doelstelling van de provincie is dat alle adressen in de buitengebieden kunnen worden voorzien van een snel internetaansluiting op een open en toekomstvast breedband-netwerk met een minimale snelheid van 100 mb/s. Onder ‘open’ wordt hierbij verstaan: netwerken die toegankelijk zijn voor andere internet service providers om hun diensten over het netwerk tegen redelijke vergoeding te kunnen aanbieden aan eindgebruikers. Onder ‘toekomstvast’ wordt hierbij verstaan: netwerken die op dit moment al symmetrische snelheden kunnen leveren van ruim boven de 100Mb/s en die geschikt zijn om in de toekomst hogere snelheden te bieden indien de markt daarom vraagt, zonder dat hiervoor nieuwe kabels en leidingen gegraven hoeven te worden.

De provincie heeft €2.000.000,- beschikbaar om bovengenoemde probleemstelling op te lossen. Bij de inzet van deze middelen gelden de volgende randvoorwaarden:

  • De gereserveerde 2 miljoen euro is voor specifieke adressen in het buitengebied van de provincie;
  • De gereserveerde 2 miljoen euro is om de onrendabele top te financieren;
  • Het verstrekken van 2 miljoen euro dient op een transparante wijze plaats te vinden.

Gelet op de hierboven genoemde voorwaarden is de provincie van plan om de gereserveerde middelen beschikbaar te stellen aan een marktpartij ten bate van de realisatie van een breedbandnetwerk met een minimale up- en downloadsnelheid van 100 mb/s voor de overgebleven adressen in de buitengebieden van diverse gemeenten in de provincie Fryslân. De provincie is van plan om een opdracht in de markt te zetten voor adressen die werkelijk onrendabel blijken. Als onderdeel van die opdracht dien(t)(en) (een) marktpartij(en) invulling te geven aan:

  • De aanleg van het netwerk
  • Belichting, beheer en onderhoud van een netwerk (laag 2)
  • Selectie van een eerste aanbod van dienstenaanbieders op het netwerk

Het doel van deze marktconsultatie is om een beeld krijgen van de belangstelling van marktpartijen voor de aanleg van een open en toekomstvast breedband-netwerk met een minimale up- en downloadsnelheid van 100 mb/s voor de 212 adressen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Zo kan worden vastgesteld of een overheidssteunmaatregel werkelijk nodig is voor de aanleg van een netwerk op de betreffende adressen. Geïnteresseerde marktpartijen, die specifiek interesse hebben in de voorgenomen opdracht en die van mening zijn dat zij een bijdrage kunnen leveren aan de marktconsultatie worden verzocht om te  antwoorden op de vragen uit de vragenlijst.

De Provincie wenst het contact met de geïnteresseerde te laten verlopen via één contactpersoon en eventueel één plaatsvervanger. De namen, adressen en telefoonnummers van de geïnteresseerde, de contactpersoon en zijn plaatsvervanger dienen volledig te worden ingevuld in uw account op het Mercell platform. Van de zijde van de provincie zal het contact van deze aanbesteding uitsluitend schriftelijk verlopen .

Bron: Tenderned maandag 29 augustus 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/270697

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *