Verplaatsingsdata – Provincie Noord-Brabant – Aanbestedingsnieuws

Verplaatsingsdata – Provincie Noord-Brabant

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

De provincies Noord-Brabant en Limburg hebben als doel het mobiliteitsbeleid zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren. Hiervoor is inzicht in verplaatsingsstromen nodig. Het doel van deze aanbesteding is het verkrijgen van verplaatsingsdata (satellietgegevens, aangevuld met enquêtedata) die het reisgedrag van de Noord-Brabanders en Limburgers zo goed mogelijk weergeven. Naast het verzamelen en leveren van verplaatsingsdata is het ontwikkelen en leveren van een dashboard ook onderdeel van deze opdracht. Met de geleverde data en het dashboard krijgen beide provincies inzicht in het reisgedrag van inwoners in Noord-Brabant en Limburg.

Bestaande databronnen voldoen niet aan de wensen van Noord-Brabant en Limburg. ODiN (Onderweg in Nederland) bevat bijvoorbeeld te weinig relevante data. Het reisgedrag van te weinig personen wordt gedurende één dag in kaart gebracht. Feedback over het reisgedrag is ook niet beschikbaar. MPN (Mobiliteitspanel Nederland) gaat over te weinig mensen. De personen worden wel gedurende langere tijd gevolgd en ook is het mogelijk om feedback te vragen. De huidige databronnen betreffen meer momentopnames. Noord-Brabant en Limburg willen continue monitoring om eventuele trends te ontdekken. De provincies  willen sneller kunnen acteren en zetten om die reden deze opdracht op de markt. Noord-Brabant en Limburg willen de data zelf inwinnen bij de inwoners.

De provincie Noord-Brabant is in samenwerking met de provincie Limburg opdrachtgever van deze opdracht. Beide provincies werken samen met alle potentiële gebruikers, zoals gemeenten, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven binnen SmartwayZ.NL en wensen uniforme data-inwinning. De gemeente Eindhoven is betrokken bij deze aanbesteding als partij die tevens behoefte heeft aan de inzichten vanuit dit project.

De opdracht krijgt de vorm van een dienst. De met één opdrachtnemer af te sluiten raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar, en gaat in op 11 juli 2023. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om de raamovereenkomst onder gelijkblijvende
voorwaarden tweemaal voor de duur van één jaar te verlengen. De geraamde maximale waarde van deze raamovereenkomst wordt ingeschat op een bedrag van €2.500.000,- exclusief btw. Dit betreft het gehele project, dus inclusief eventueel tweemaal verlenging. Opdrachtgever doorloopt voor deze aanbesteding een Europese openbare aanbestedingsprocedure. Opdrachtgever hanteert bij deze aanbesteding het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding.

Bron: Tenderned zaterdag 1 april 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/293290

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 3 april 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *