Vernieuwen Van Brienenoordbrug Rotterdam – Aanbestedingsnieuws

Vernieuwen Van Brienenoordbrug Rotterdam

Projectlocatie. Foto: © RWS

Het gaat er dan eindelijk van komen de Brienenoordbrug wordt aangepakt.

De westelijke boogbrug, aangelegd 1986-1990, kent de volgende problemen:
1. De constructieve veiligheid, die nog net aantoonbaar aan de geldende normen (Eurocode) voldoet. Deze normen zijn in de loop der jaren aangepast onder andere in verband met de hogere verkeersdruk en de hogere belasting per voertuig.
2. Vermoeiingsschade aan het stalen rijdek, die geleidelijk leidt tot scheurvorming. Hierdoor neemt de kans op noodreparaties toe.
3. De conservering van het staal, dat de komende jaren aan vervanging toe is.
4. Overige onderdelen die toe zijn aan vervanging (bijv. voegovergangen).

De oostelijke boogbrug, aangelegd 1961-1965, kent de volgende problemen:
1. De oostelijke boogbrug is 55 jaar oud en is toe aan groot onderhoud.
2. De constructieve veiligheid, die niet aantoonbaar aan de geldende normen (Eurocode) voldoet.
3. Vermoeiingsschade aan het stalen rijdek, die geleidelijk leidt tot scheurvorming. Hierdoor neemt de kans op noodreparaties toe.
4. Conservering die aan vervanging toe is.
5. Overige onderdelen die toe zijn aan vervanging (bijv. voegovergangen).

Beweegbaar deel:
1. De vallen van het oostelijk beweegbaar deel, aangelegd 1961-1965, zijn verouderd en aan vervanging toe. Zo is onder meer het houten rijdek op de vallen van het oostelijke beweegbaar deel versleten.
2. De conservering van de westelijke val, vervangen in 1996, is verouderd en aan vervanging toe.
3. De bediening en besturing van het beweegbare deel is verouderd. NB:

De aanbruggen aan beide zijden kennen geen problemen en vallen daarom buiten de scope van dit project.

Het projectresultaat is een deels gerenoveerde en deels vervangen Van Brienenoordbrug die de komende jaren weer voldoet aan de beoogde functies. Dit wordt bereikt door:
1. Een nieuw gerealiseerde westelijke boogbrug.
2. Een gerenoveerde westelijke boogbrug als vervanging van de huidige oostelijke boogbrug.
3. CE-markering voor de brug, die wordt verkregen door middel van:
a) in de oostelijke boogbrug: nieuw gerealiseerde vallen, installaties en bewegingswerk;
b) in de westelijke boogbrug: vervangen onderdelen ten behoeve van CE-markering;
c) voor de gehele brug: nieuwe besturing, bediening en bewaking.

De projectdoelstelling is als volgt gedefinieerd:
Het vervangen en renoveren van de Van Brienenoordbrug op een veilige en duurzame manier met voorspelbare hinder, waardoor de brug – met inachtneming van de intensiteit en belasting voor de komende jaren – aan de wet- en regelgeving
voldoet zodat de verbinding van de A16 geborgd blijft.

De aanbesteder heeft voor het project een site ingericht met als URL www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a16-vernieuwen-vanbrienenoordbrug.

De aanbesteder heeft gekozen voor toepassing van de procedure van de concurrentiegerichte dialoog, omdat:
 sprake is een technisch zeer complexe opgave die zich bevindt op de grens van wat mogelijk is;
 gecompliceerde uitwisselingsoperaties – transport en installatie van de westelijke en oostelijke boogbrug en het beweegbaar deel – onderdeel uitmaken van het project en binnen beschikbare hinderslots met beperkte buffers moeten worden uitgevoerd ter voorkoming van aanvullende hinder voor weg- en scheepverkeer en vertraging in raakvlakprojecten;
 hinderslots zoveel mogelijk zijn vastgesteld in de zomerperiode als periode met het minste verkeer en het niet halen van de hinderslots direct leidt tot vertraging van het project met een jaar.
De procedure van de concurrentiegerichte dialoog biedt gegadigden de mogelijkheid tot het voeren van dialooggesprekken en specialistische overleggen met de aanbesteder over alle aspecten van het project, waaronder inhoud en strekking van
technische eisen alsmede uitvoerings- en tijdsrisico’s. Ook biedt de procedure van de concurrentiegerichte dialoog ruimte voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden alsmede voor onderhandelingen.

NDR: Een enorme klus die aangepakt gaat worden. De oostelijke boogbrug  is ter plaatse gemaakt, De westelijke is elders gemaakt. De westboog zal worden vervangen door een nieuw te bouwen boogbrug met dezelfde functionaliteit, die in de zomer van 2026 zal worden verwisseld met de bestaande boogbrug en op de bestaande pijlers wordt gelegd. De oude westboog zal op een werf worden gerenoveerd en in de zomer van 2028 weer gebruikt worden om de oostboog te vervangen. In de tussenliggende tijd zal dan in 2027 het beweegbare deel worden gerenoveerd, waarbij in die zomer onder meer de twee brugkleppen van de oostboog zullen worden vervangen. Dat betekent dus dat de westboog wordt weggehaald terwijl de oostbrug in gebruik blijft. Aannemende dat de brug niet onder de oostboog kan zal hij worden weggevoerd aan de westzijde, aan de zijde waar ook de nieuwe westbrug gebouwd moet worden. Als de nieuwe westbrug is gebouwd, wordt de oostboog gesloopt, maar hoe krijg je dan de gerenoveerde westboog op de plek van de oostboog. Dat zal in delen moeten. Kortom een klus waarbij we het petje mogen afnemen voor de mensen die dat gaan klaren.

Bron: Tenderned woensdag 23 november 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/280233

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *