Verlenging De Punt – Gemeente Dijk en Waard – Aanbestedingsnieuws

Verlenging De Punt – Gemeente Dijk en Waard

Laatst geupdate op april 5, 2023 door redactie

Foto: © Gemeente Dijk en Waard

De gemeente Dijk en Waard (voorheen gemeente Langedijk) werkt al langere tijd aan het verkeers- en vervoerbeleid in Langedijk. Onderdeel van het Verkeer en Vervoerplan is het project ‘Verlenging van De Punt’. De nieuwe weg verbetert de algehele doorstroming en ontsluiting van Langedijk-Zuid. Door De Punt te verlengen ontstaat een duurzame en veilige gebiedsontsluitingsweg voor auto- en fietsverkeer tussen De Punt en de Nauertogt. Ook zorgt de verlenging voor een betere bereikbaarheid van bedrijventerrein Zuiderdel en Sint Pancras. Door een snellere en kortere route naar de N245 wordt de route tussen de Nauertogt en de Westelijke Randweg en de rotonde bij Winkelcentrum Broekerveiling ontlast.

Het uit te voeren werk is gelegen tussen de Nauertogt, de Spanjaardsdam en de Westelijke Randweg te Langedijk in de gemeente Dijk en Waard. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van opruimwerkzaamheden;
b. het uitvoeren van grondwerk;
c. het verwijderen en aanbrengen van duikers;
d. het aanbrengen van kolkafvoerleidingen en kolken;
e. het aanbrengen van een houten damwand;
f. het aanbrengen van funderingslagen;
g. het aanbrengen van kantopsluitingen;
h. het aanbrengen van elementenverhardingen;
i. het aanbrengen van asfaltverhardingen;
j. het aanbrengen van wegmarkeringen;
k. het aanbrengen van openbare verlichting;
l. het aanbrengen van groenvoorzieningen;
m. het aanbrengen van wegbebakening en meubilair.

Het werk moet uiterlijk 1 mei 2024 worden opgeleverd.
Tijdens de uitvoering dient globaal met de volgende fasering rekening worden gehouden:
Fase 1: Uitvoering in mei/juni 2023:
> graven en dempen van watergangen;
> graven en aanvullen van nieuw aan te leggen cunetten t.b.v. zetting.
Fase 2: juli/augustus/september 2023:
> consolidatieperiode aangelegde wegcunetten.
Fase 3: oktober/november/december 2023:
> omleggen kabels en leidingen door nutspartijen (Liander en PWN).
Fase 4: januari t/m ca. april 2024:
> aanleg verhardingen rotonde Nauertogt;
> aanleg verhardingen rotonde Spanjaardsdam;
> aanleg verhardingen de verlengde Punt;
> reconstructie Spanjaardsdam;
> asfaltonderhoud de Punt ;
> diverse inrichting en bebakening en terreininrichting.
De bovengenoemde tijdsbepaling betreft een globale planning. Na definitieve gunning wordt er i.o.m. de
directie een meer definitieve planning afgestemd zodra de nutspartijen ook een definitieve planning hebben
afgegeven.

Er is sprake van een budgetplafond. Voor de uitvoering is een totaalbudget beschikbaar van maximaal €2.135.000,- exclusief btw. Aanbiedingen boven dit bedrag worden niet in behandeling genomen. De aanbesteder heeft om de economisch meest voordelige inschrijving vast te stellen de keuze gemaakt op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarnaast stelt de
aanbestedende dienst minimumeisen aan de inschrijving.

Bron: Tenderned dinsdag 31 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/287310

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 1 februari 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *