In de samenwerkingsovereenkomst hebben gemeente Velsen, Woningbedrijf Velsen en AM/Hemubo afspraken vastgelegd over de uitwerking van de gebiedsvisie voor het totale plangebied, een haalbaarheidsonderzoek voor één of meerdere deelgebieden en de ontwikkeling van drie concrete ontwikkellocaties van Woningbedrijf Velsen. Ook is afgesproken dat de communicatie en participatie gezamenlijk wordt opgepakt.

©Bam 2023

Op basis van de uitwerking van de gebiedsvisie start komend halfjaar een participatietraject met inwoners, stakeholders en de gemeenteraad. Streven is om de ontwikkelstrategie voor de zomer 2023 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen.