Veiligheidskleding, werkkleding en veiligheidsschoeisel Almelo – Aanbestedingsnieuws

Veiligheidskleding, werkkleding en veiligheidsschoeisel Almelo

foto: pixabay.com

Voor de levering van veiligheidskleding en werkkleding en veiligheidsschoeisel heeft de gemeente Almelo momenteel overeenkomsten met diverse leveranciers. Aanleiding om de contracten opnieuw te bezien ligt in het feit dat ook het proces rondom uitgifte en beheer van kleding opnieuw bekeken is en daaruit bleek dat er behoefte bestaat om een vast assortiment kleding en schoeisel te voeren. De gemeente Almelo heeft besloten om de levering van werkkleding Europees aan te besteden. De nieuwe overeenkomst moet per 1 mei 2021 ingaan. Met de inschrijver die een inschrijving heeft ingediend met de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt de overeenkomst gesloten. Met de inschrijver die als nummer twee in de rangorde is geëindigd, wordt een waakvlamovereenkomst gesloten.

De aanbesteding bestaat uit twee percelen:

  • Perceel 1: Veiligheidskleding (oranje/ zwart) en Werkkleding (zwart/ antraciet)
  • Perceel 2: Veiligheidsschoeisel (schoenen, klompen, zaagschoenen, luxe schoenen)

De opdracht betreft het leveren, vervangen en herstellen van werk- en veiligheidskleding en veiligheidsschoeisel voor de medewerkers van de buitendienst van gemeente Almelo. Inschrijver dient de opdracht uit te voeren conform het Programma van Eisen voor elk der percelen. 

Perceel 1 betreft het leveren, vervangen en herstellen van werk- en veiligheidskleding voor de medewerkers van de buitendienst van gemeente Almelo. Opdrachtnemer is tevens verantwoordelijk voor het aanleveren en het voorzien, van de daarvoor in aanmerking komend kleding, van logo’s. Het betreft niet het volledig vervangen van de huidige kledinglijn, maar het aanvullen op het huidige pakket en vervanging van de kledingdelen indien “versleten”. Opdrachtgever verwacht dat binnen twee jaar alle medewerkers van de buitendienst voorzien zijn van nieuwe kleding. Daarnaast is opdrachtnemer tevens verantwoordelijk voor het digitale beheers- en bestelsysteem. Het wassen en reinigen van de kleding valt niet onder de scope van deze opdracht. In de calculaties kan gerekend worden met de afname zoals die in 2019 heeft plaatsgevonden en een waarde had van €62.500,-. Uiteraard kan aan dat bedrag geen rechten worden ontleend.

Perceel 2 betreft het leveren van veiligheidsschoeisel aan de medewerkers van de buitendienst van gemeente Almelo. Orthopedisch schoeisel valt buiten de scope van deze aanbesteding. In de calculaties kan gerekend worden met de afname zoals die in 2019 heeft plaatsgevonden en een waarde had van €10.500,-. Uiteraard kan aan dat bedrag geen rechten worden ontleend.

Om niet alle inschrijvers veiligheidskleding en werkkleding (perceel 1) of veiligheidsschoeisel (perceel 2) te laten aanleveren voor de diverse testen is besloten alleen de eerste drie inschrijvers uit te nodigen voor het aanleveren van benodigde kleding en schoeisel. De aanbestedende dienst vindt het te disproportioneel om dit wel te doen. De kosten voor het aanleveren van de te testen kleding en schoeisel zijn hiervoor te hoog. De overige inschrijvers krijgen bericht dat ze niet voor de testen worden uitgenodigd op basis van hun positie op de gunningranglijst.

De looptijd van de overeenkomst is per perceel vastgesteld op zestig maanden.
Startdatum: 1 mei 2021
Einddatum: 30 april 2026
Optiejaren: drie maal één jaar

Het is op straffe van uitsluiting niet toegestaan dat Inschrijver de bijgevoegde Bijlagen digitaal bewerkt door aanvullingen en/of wijzigingen in de Bijlagen aan te brengen in de lay-out of in de standaard teksten ervan. Er wordt met nadruk op gewezen dat inschrijver zelf verantwoordelijk is voor de volledigheid en juistheid van de inschrijving. Per onderneming mag per perceel één Inschrijving worden ingediend, hetzij zelfstandig, hetzij als combinant in een Combinatie, hetzij als Hoofdaannemer in een hoofd-/onderaannemer constructie.

Hoewel er steevast gesproken wordt over overeenkomst nemen wij van Aanbestedingsnieuws aan dat het hier gaat om twee overeenkomsten met gelijke looptijd, een voor perceel 1 en een voor perceel 2. Ook is ons inziens niet vastgelegd dat een inschrijver op beide percelen kan inschrijven, al dan niet met onderaanneming,

Bron: Tenderned 18 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211923

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *