Onderhoud Sportvelden 2021-2025 Grondgebied Langedijk en Heerhugowaard – Aanbestedingsnieuws

Onderhoud Sportvelden 2021-2025 Grondgebied Langedijk en Heerhugowaard

Foto: Pixabay.com

De gemeenten Heerhugowaard en Langedijk hebben besloten een Europese aanbesteding te organiseren waarbij bedrijven worden uitgenodigd voor het uitvoeren van het onderhoud sportvelden voor de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Hierbij is het uitgangspunt dat de gemeente Heerhugowaard mede namens de gemeente Langedijk het contract afsluit met de opdrachtnemer, waarbij facturatie en contact over de
uitvoering van het contract rechtstreeks met de gemeenten plaatsvindt. Gemeente Heerhugowaard is de aanbestedende dienst.
Op 1 januari 2020 zijn de gemeente Heerhugowaard en Langedijk een ambtelijke fusie aangegaan. Beide gemeenten zijn een procedure gestart om te komen tot een bestuurlijke fusie van de gemeente Dijk en Waard per 1 januari 2022. Bij de bestuurlijke fusie wordt de raamovereenkomst overgenomen door de nieuwe gemeente.

Het uit te voeren werk is gelegen op de sportparken De Kruising, De Kabel, De Vork, De Wending en De Noord in de
gemeente Heerhugowaard en sportpark Vrone in de gemeente Langedijk.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. verwerken van verschalingszand en dressgrond op natuurgras sportvelden;
b. doorzaaien van natuurgras sportvelden;
c. uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan natuurgras sportvelden.
d. onderhoud aan gravel op honk- en softbalveld

Deze aanbesteding heeft als doel één opdrachtnemer te contracteren voor de uitvoering van een traditioneel bestek op basis van de RAW-systematiek. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021, met de mogelijkheid, na wederzijdse instemming, drie keer een optie tot verlenging van één jaar

Het gunningscriterium is laagste prijs.
De werkzaamheden zijn in sterke mate gestandaardiseerd. Dit blijkt uit de toepassing van RAW systematiek. Door de standaardisatie zijn geen grote verschillen in kwaliteit te verwachten. Door toepassing van de RAW-systematiek is de inhoud en de omvang van het werk eenduidig vastgelegd. Bovendien wil de opdrachtgever inschrijvers niet confronteren met onnodige hoge inschrijfkosten.

Na het verlopen van de inschrijftermijn worden de inschrijvingen geopend. De volgorde van beoordeling is als volgt:
1. Eerst wordt vastgesteld of de inschrijvingen compleet zijn inclusief alle in te vullen bijlagen en voldoen aan alle formele voorschriften.
2. De inschrijfstaten worden geopend. De inschrijver met de laagste inschrijving wordt bepaald.
Van de inschrijver, aan wie de gemeente voornemens is te gunnen, wordt de inschrijfstaat gecontroleerd op volledigheid, juistheid en abnormaal lage én hoge eenheidsprijzen. Mochten er twee of meer inschrijvers door een gelijke inschrijfprijs in aanmerking komen voor de gunning van de opdracht dan zal loting, door de afdelingsmanager van de opdrachtgever worden beslist welke van de betrokken inschrijvers in aanmerking komt voor gunning van de opdracht. De loting is openbaar.

Bron: Tendened 18 november 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/211846

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *