Veegwagens voor Spaarnelanden – Aanbestedingsnieuws

Veegwagens voor Spaarnelanden

De naamloze vennoot Spaarnelanden heeft voor 11 mei een tender afgekondigd voor de aanschaf van kleine en middelgrote veegwagens. Spaarnelanden verzorgt het afval voor Haarlem en Zandvoort, qua reiniging, afvalverwijdering en en een afvalpunt; maar verzorgt ook straatonderhoud en parkeerbeheer en ruimt het strand van Zandvoort op. Voor deze opdracht is de waarde geraamd op 5,5 miljoen.

In januari 2015 zijn er nieuwe contracten met de gemeente Haarlem afgesloten voor een periode van vier jaar, met verlenging van twee jaar voor de volgende domeinen: Afval en Reiniging, Groen en Spelen, Parkeren, Coördinatie Meldingen, Verhardingen en Wagenpark. In 2022 vinden er nieuwe contractonderhandelingen plaats.In 2017 werd de gemeente Zandvoort, na de ambtelijke fusie met Haarlem, voor 10% aandeelhouder van Spaarnelanden. De gemeente Haarlem is voor 90% aandeelhouder.

Waar mogelijk moedigt Spaarnelanden NV innovatiegericht inkopen en aanbesteden aan. Bij innovatiegericht inkopen wordt gezocht naar een innovatieve oplossing. Dit kan vanuit de gemeente zelf, of vanuit de ondernemer komen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe innovatieve oplossing, ook wel radicale oplossing genoemd. Ook de verdere ontwikkeling van een bestaand product kan vallen onder een innovatiegerichte oplossing.

Het doel van deze aanbesteding is het contracteren van een partij per perceel voor de initiële duur van twee jaar voor het leveren van kleine – en middelgrote elektrisch aangedreven veegwagens inclusief service en technische ondersteuning.
Momenteel heeft Spaarnelanden in totaal één kleine veegwagen en elf middelgrote veegwagens in haar vloot. De kleine veegwagen is elektrisch aangedreven, de middelgrote veegwagens worden aangedreven door een dieselmotor.
Spaarnelanden zit momenteel midden in de transitie naar een emissievrij wagenpark. Op het moment van publicatie van deze Offerteleidraad is ruim 30% van het wagenpark emissievrij. Binnen deze transitie is er ook de keuze gemaakt om over te gaan naar enkel elektrisch aangedreven veegwagens. Daarnaast zal de verhouding tussen kleine veegwagens en middelgrote veegwagens in de toekomst mogelijk evenrediger worden.
Het bouwjaar van de huidige veegwagens varieert van bouwjaar 2016 tot bouwjaar 2023. Volgens het huidige vervangingsschema worden alle veegwagens tussen 2023 en 2029 vervangen. Aan deze planning kan geen rechten worden ontleend.

Na afloop van deze initiële contractperiode van twee jaar heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid om de Raamovereenkomst te verlengen met twee maal een periode van een jaar.

De opdracht bestaat uit twee percelen. Aan deze keuze liggen de volgende overwegingen c.q.
redenen ten grondslag: het betreft verschillende type veegwagens en het verhoogt de
marktwerking.
Perceel 1 betreft het leveren van kleine elektrische aangedreven veegwagens inclusief service en
technische ondersteuning. Onder kleine elektrisch aangedreven veegwagens wordt verslaan:
– Een netto laadvermogen van minimaal 1.500 kg;
– Een vuilcontainer met een minimale netto inhoud van 2 m3 (gemeten conform NEN 15429;
– Buitenafmetingen van maximaal 4.500mm x 1.350mm x 2.500mm (lengte x breedte x
hoogte).
Perceel 2 betreft het leveren van middelgrote elektrische aangedreven veegwagens inclusief
service en technische ondersteuning. Onder middelgrote elektrisch aangedreven veegwagens
wordt verstaan:
– Een netto laadvermogen van minimaal 4.500 kg;
– Een vuilcontainer met een minimale netto inhoud van 4 m3 (gemeten conform NEN 15429);
– Buitenafmetingen van maximaal 5.000mm x 1.950mm x 2.750mm (lengte x breedte x
hoogte).
Een Inschrijver kan een inschrijving indienen voor alle (één of twee) percelen.

Bron: Spaarnelanden/ Tenderned,  9 mei 2023
https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/297313/documenten


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *